Kála utca - Budapest

5/5 based on 1 reviews

Contact Kála utca

Address :

1141 Hungary

Categories :
City : Kála utca

1141 Hungary
F
FBHZ Stúdió on Google

Aranyos megálló a kertvárosban az Egressy út fasorral körbeölelt részén. Egy irányba lehet menni innen összesen. A megálló környezete jó állapotban van, van közkút is, szóval tényleg frankó hely!
A cute stop in the garden town on the tree-lined part of Egressy Road. You can go in one direction from here in total. The surroundings of the stop are in good condition, there is a public well, so it's a really cool place!

Write some of your reviews for the company Kála utca

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Intermezzo Roof Terrace - Hotel President Ágacska Fejlesztő Kuckó - Ágacska Fejlesztő Kuckó Technicool Fröccsontő - Fröccsontő Dömörkapu buszforduló-parkoló - Unnamed Road Diákotthonok, Kollégiumok Göndöcs Benedek Szakképző Iskolai - Kollégiumok Göndöcs Benedek Szakképző Iskolai Ibis - Ibis Xukor Somogysárd, alsó focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér