Kelenföld vasútállomás M - Budapest

3.8/5 based on 6 reviews

Contact Kelenföld vasútállomás M

Address :

1115 Hungary

Categories :
City : Kelenföld vasútállomás M

1115 Hungary
I
István Rozsonits on Google

V
V. Béla on Google

Á
Ákos Gara on Google

Z
Zoltan Fejos on Google

B
Balazs Kotroczo on Google

Ennek a villamosnak a vonalán megéri végigmenni, mert egy jeggyel nagy távolságra juthatunk el !
It is worth traversing the line of this tram because you can travel a long distance with a ticket!
G
Gábor Pálinkás on Google

Undorító, lepukkant állomás épület. Parkolás lehetőség szinte nincs, főleg szabályosan. Azt a keveset ami van a taxisok a sajátjuknak érzik, dacára a kijelölt taxidrosztnak. A kozteresek mindenkit cseszegetnek, csak azt nem akit kéne. Nemzetközi pályaudva, Magyar módra.
Disgusting, run-down station building. There is almost no parking, especially on a regular basis. The little taxi drivers feel are theirs, despite the designated taxidros. The costeros chatter everyone but the one they shouldn't. International railway station, Hungarian style.

Write some of your reviews for the company Kelenföld vasútállomás M

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Nemzeti Autószervíz - Nemzeti Autószervíz Dr. Rádai Ilona - Dr. Rádai Ilona Carl Rogers Személyközpontú Óvoda és Általános Iskola - Carl Rogers Személyközpontú Óvoda és Általános Iskola Felső kocsma IL VILLAGGIO - IL VILLAGGIO Gyönyörű vár formájú tégla épület - Gyönyörű vár formájú tégla épület Teri-geza - Teri-geza Lovasliget Panzió Cenzor-Értékpapír Ügynökség Rt. - Cenzor-Értékpapír Ügynökség Rt. focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér