Kistorony park - Budapest

4/5 based on 2 reviews

Contact Kistorony park

Address :

1101 Hungary

Categories :
City : Kistorony park

1101 Hungary
Ö
Ördög László on Google

Á
Ákos Német on Google

Jajj de jó hogy leirhatom a véleményemet egy buszmegállóról, remélem sokan olvassák majd...😂😂😂 Nagyon izgi hely... ja nem, csak egy buszmegálló...
It is good to have my opinion on a bus stop, I hope many will read it ... 😂😂😂 It's a very nice place ... and no, just a bus stop ...

Write some of your reviews for the company Kistorony park

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Megbízható Partner Kft. csik jazmin - csik jazmin Polgármesteri Hivatal Óbarok - Polgármesteri Hivatal Óbarok Nyársapát, községháza bejárati út Park - Park Turbo Service | Ferryker Turbo Kft. - Turbo Service | Ferryker Turbo Kft. Privát ABC An-Ga - An-Ga Dr Ferlecsi András - Dr Ferlecsi András focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér