Kőbányai út - Könyves Kálmán körút - Budapest

2/5 based on 1 reviews

Contact Kőbányai út / Könyves Kálmán körút

Address :

1087 Hungary

Categories :

1087 Hungary
E
Edit Szabó on Google

Délelőtt 10 és 11 óra között nem volt hús készítmény kiszolgálás mert elfogyott.Hogy lehet ez egy gyors étteremben?😠
Between 10 and 11 o'clock in the morning there was no meat preparation service because it ran out.How can this be a fast food restaurant? 😠

Write some of your reviews for the company Kőbányai út / Könyves Kálmán körút

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
PSZICHOKIKÖTŐ Veresegyház - PSZICHOKIKÖTŐ Veresegyház Duna Aszfalt Kft. - Duna Aszfalt Kft. Tesco Expressz - Tesco Expressz Kőbirodalom sírkő - Kőbirodalom sírkő Havasi Grauszmann Tünde - Havasi Grauszmann Tünde M Teile Kft. BMW Alkatrész - M Teile Kft. BMW Alkatrész Implant Dentist Hungary - Implant Dentist Hungary Csf - Csf Tököl, Bíróház focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér