Kocka utca - Budapest

3/5 based on 2 reviews

Contact Kocka utca

Address :

1106 Hungary

Categories :
City : Kocka utca

1106 Hungary
F
Fehér Csaba on Google

K
Király Attila on Google

Rossz minőségű az út,a megállóhely kb. a 80-as évekből maradt ott,hihetetlenül kényelmetlen és borzasztó a környék....
The road is of poor quality, the stop is approx. stayed there from the 80's, the area is incredibly uncomfortable and awful ....

Write some of your reviews for the company Kocka utca

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Pap Mihály Paptext - Pap Mihály Paptext Lövészakadémia Zrt. - Lövészakadémia Zrt. Bodzfás-forrás Árkád Étkezde - Árkád Étkezde Lővér-Patika Gyógyszer Kiskereskedelmi Bt. - Lővér-Patika Gyógyszer Kiskereskedelmi Bt. Csirip Falatozó - Csirip Falatozó Aquacut Kft. Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal Tálentum Projekt bt. - Tálentum Projekt bt. focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér