Kordován téri játszótér és edzőpark - Kordován téri játszótér és edzőpark

5/5 based on 3 reviews

Contact Kordován téri játszótér és edzőpark

Address :

Kordován tér 5, 1048 Hungary

Postal code : 5
Categories :

Kordován tér 5, 1048 Hungary
Z
Zsolt Kiss-Székely on Google

A
Attila Csenki on Google

S
SanceszKO (Sanceszko) on Google

Kedvenc kondiparkom. Remek kis hely. Amióta elkészült rendszeresen eljövök ide kicsit tornázni. A környéken szerintem a legjobb kondipark mivel itt van olyan kondicionáló gép ami nekem nagyon jól bevált. Ezúton is szeretném megköszönni minden embernek aki közreműködött e hely létrejöttéhez! Nagyon szépen köszönöm!
My favorite gym. Great little place. Ever since I finished it, I come here regularly to do a little gymnastics. I think the best gym in the area is because there is a conditioning machine that has worked well for me. Once again, I would like to thank all the people who contributed to this place! Thank you very much!

Write some of your reviews for the company Kordován téri játszótér és edzőpark

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Buda Centrer Apartman - Buda Centrer Apartman Royal Transzfer - Royal Transzfer Mávépcell Kft: Vasvirág Szálló - Mávépcell Kft: Vasvirág Szálló Tabacco - Tabacco Reos Studio - Reos Studio Zefidna Multimédia Kft SZOLGÁLTATÁSOK - SZOLGÁLTATÁSOK Balatonfüred Temetkezés Hamvasztás Temetés - Balatonfüred Temetkezés Hamvasztás Temetés Saci Falodája - Saci Falodája focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér