Kosárlabda pálya - Budapest

2.5/5 based on 2 reviews

Contact Kosárlabda pálya

Address :

1158 Hungary

Categories :
City : Kosárlabda pálya

1158 Hungary
L
László Puskás on Google

Háló és gyűrű nélküli kosárpalánkok, repedezett aszfalt, de könnyen elérhető, és szinte mindig üres.
Basketboard boards without netting and rings, cracked asphalt, but easily accessible and almost always empty.
t
twollah bRoKEn hOPe, sUppLeX on Google

Eleg rossz allapotban van, elhanyagolt.
Pretty bad condition, neglected.

Write some of your reviews for the company Kosárlabda pálya

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Tóth István utca - Budapest Festék szaküzlet - Festék szaküzlet Díszállat Kereskedés - Díszállat Kereskedés Dunasziget, templom Full Credit Bt. V.A. - Full Credit Bt. V.A. Lépcsőliftek Bt. - Lépcsőliftek Bt. Consult Business Trade Kft. - Consult Business Trade Kft. Autóbuszállomás Csipkés-hegy focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér