Közvágóhíd H (Kvassay Jenő út) - Budapest

4/5 based on 1 reviews

Contact Közvágóhíd H (Kvassay Jenő út)

Address :

1095 Hungary

Categories :

1095 Hungary
A
Agnes Semmelweis on Google

Van fedett ülőhely, de nincs indulásjelző (talán nem is indokolt). Jegyautomata van a HÉV megállóban, ami pár lépésre található innen.
There is indoor seating, but there is no start signal (maybe not justified). There is a ticket dispenser at the HÉV stop, which is a few steps away.

Write some of your reviews for the company Közvágóhíd H (Kvassay Jenő út)

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Otp Ingatlan Zrt. - Otp Ingatlan Zrt. Buda Szent Anna Pharmacy - Buda Szent Anna Pharmacy Tiszaeszlár, orvosi rendelő Dr. Gill Endre Nozzi 8. Apartment - Nozzi 8. Apartment Varga és Varga Kft. - Varga és Varga Kft. Acs - Acs Spotpálya - Debrecen wallboard.info focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér