Közvágóhíd - Budapest

3/5 based on 8 reviews

Contact Közvágóhíd

Address :

1095 Hungary

Categories :
City : Közvágóhíd

1095 Hungary
R
Rita Simáné on Google

Késések nem nagyon vannak, de a jegykiadó automata mindig rossz. Peronon vannak utasvárók, fedettek, de nyilvános wc-t a bkk nem üzemeltet. Pénztár nincs.
There are not many delays, but the vending machine is always bad. There are waiting rooms on the platform, covered, but the public toilet is not operated by bkk. No cashier.
A
Agnes Semmelweis on Google

Se büfé, se mosdó, se informaciós személyzet. A jegykiadó automatákat sokan nem tudják kezelni, mert nem felhasználóbarát a menüje. A bkk futár jól követhető tájékoztatast ad.
No buffet, no sink, no information staff. Many vending machines can't handle it because its menu is not user-friendly. The bkk courier provides easy-to-follow information.
S
Szilvia Madacsi on Google

Sajnos legtöbbször itt szállok fel a buszra, az út és a megálló minűsége osztályon aluli.
Unfortunately, most of the time I get on the bus here, the quality of the road and the stop is below class.
A
Anna Bene on Google

A HEV végállomáson nincs váró, .mindossze 3 vagy 4 un.esovedo. az egész peron idejétmúlt.
There is no waiting at the HEV terminal, all 3 or 4 un.esovedo. the whole platform is outdated.
B
Bence Rábi on Google

Nem sokat felylődött, elég lepusztult.
M
Mártonné Poor on Google

Eléggé lepusztult, a környék maga elég szörnyű. Olyan mint 60 éve! Nem olyan rossz, mint 20 éve!
It's pretty devastated, the neighborhood itself is pretty awful. It's been like 60 years! Not as bad as 20 years ago!
R
Robert Martin on Google

Best place in the world
R
Reppeti on Google

Nothing special just a regular stop, dirty rundown as it is.

Write some of your reviews for the company Közvágóhíd

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Polgármesteri Hivatal Lepsény - Polgármesteri Hivatal Lepsény Vállalkozói Tanácsadó és Könyvelő Iroda - Vállalkozói Tanácsadó és Könyvelő Iroda Németh Nemzeti Dohánybolt Lenti - Németh Nemzeti Dohánybolt Lenti Aquatics Úszásoktató és Vízilabda SC Eleven Világ Vasútmodellező Klub - Eleven Világ Vasútmodellező Klub Hanság Szöv. - Hanság Szöv. Abraham Edward All Night Party Kft. - All Night Party Kft. Baracsi víztorony - Baracs focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér