Kutyafuttató - Óhegy Park - Kutyafuttató - Óhegy Park

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Kutyafuttató - Óhegy Park

Address :

Óhegy u. 24, 1103 Hungary

Postal code : 24
Categories :

Óhegy u. 24, 1103 Hungary
R
Roland Varga on Google

A kutyafuttató egy jó hely a kutyások számára. Az Óhegy parkban több lehetőség is van a kutyák sétáltatására is a zöld területen, de csak pórázzal. Van viszont olyan része a parknak, ami a kutyák elől elzárt terület lenne, néhány kutyás viszont fittyet hány erre. Ezek szerint vagy az erre kihelyezett tábla túl kevés vagy szimplán csak képtelenek értelmezni a képes táblát és a hozzá tartozó szöveges leírást. (a park középső része lenne az a bizonyos elzárt terület) Szerencsére a többség tudja és az erre kijelölt helyre viszi a kutyáját. -sajnos megdöbbenve látom, hogy a táblák egy része meg van rongálva, szerintem így is kevés a figyelemfelkeltő tábla.
A dog runner is a great place for dogs. There are several options for walking dogs in the Green Mountain Park, but only with leash. There is, however, a part of the park that is closed to dogs, but some dogs are crying. This means that either the whiteboard placed on it is too little or simply incapable of understanding the image table and the associated text description. (the central part of the park would be that certain secluded area) Fortunately, most people know and take their dog to a designated place. -i'm shocked to see that some of the boards are damaged, and I think there are still few awareness boards.
A
Alexandra Répás on Google

Kár hogy nincs bekerítve teljesen, mert így a gyerekek át tudnak jönni a kutyakhoz, ami nem feltétlenül jó, ha az visitva rohangál a kutyák között.
It’s a shame it’s not completely fenced in, because that way the kids can come over to the dogs, which isn’t necessarily good if the visit is running around the dogs.
S
Szilvia Kaiser on Google

A nagy tér szuper, bár én nem engedtem el a kutyusomat. Viszont ami a negatív hogy a zárt futtató ajtajai szorulnak, alig bírtunk bejönni. Rá lehetne nézni és javítani a fenntartónak.
The big space is super, although I didn’t let go of my puppy. On the negative side, however, we could barely make it into the closed runner's doors. It could be looked at and improved for the maintainer.
B
Betty D. on Google

Jól nevelt kutyusok, kedves gazdik. Óriási ték, kényelmesen lehet foglalkozni a házi kedvencekkel
Well-bred puppies, dear owners. Huge tea, you can comfortably deal with your pets
S
S Gal on Google

Nice place, without communal buildongs.
Е
Елена Ганус on Google

Awesome plays for dogs!
y
yunyi sha on Google

Be wary of a middle-aged woman with a Doberman, she is rather rude and discriminatory. We had just arrived at the park and the dogs were sniffing each other when this woman suddenly started yelling at my dog ​​for a drive away. And she accused my dog ​​of being disobedient and forced us to leave. In fact, her dog even attacked mine first. We immediately went to the fenced park on the slope. Incredibly, the woman even forced us to leave because her dog was trying to come up to us. However, when other dogs came, her dog still rushed over and could not be called back in time. Wouldn't mind Asians coming here very much, this woman (maybe maybe not the only one) is quite discriminating against Asians.
J
János Sántha on Google

Awesome!! Huge, green, places to sit even if it rains. BUT! Be careful, there are so many holes where your dog can get injured

Write some of your reviews for the company Kutyafuttató - Óhegy Park

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Gázpalack-cseretelep - Gázpalack-cseretelep FÉL-X Cipőbolt - FÉL-X Cipőbolt La Perla de Marton Étterem & Bisztró - La Perla de Marton Étterem & Bisztró Újpalota Airsoft pálya Gödöllői Könyvelés Könyvelőiroda - Gödöllői Könyvelés Könyvelőiroda Bagolyfészek - Bagolyfészek Szabéta Kft - Szabéta Kft Kőbányai út - Könyves Kálmán körút - Budapest Intertourist 3000 Kft. - Intertourist 3000 Kft. focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér