Kutyafuttató - Kutyafuttató

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Kutyafuttató

Address :

Sárfű u. 29, 1156 Hungary

Postal code : 29
Website : http://repszolg.hu/
Categories :

Sárfű u. 29, 1156 Hungary
L
László Bali on Google

Ráférne egy kis renoválás
There is a small renovation
B
Balazs Berecz on Google

H
Hun VD03 on Google

Jó a hely csak majdnem romokban van és sok az űvegszilánk
A good place is only almost in ruins and there are a lot of shards of glass
z
zsolt obsitos on Google

Szegény városi kutyák
Poor urban dogs
V
Viktor Szabó on Google

Az emberek kényelmesen elférnek több kutyával is idebent. Két padon le lehet ülni, vannak szemetesek és tároló az összeszedett kutyaguminak. A játékok némelyike karbantartást igényelne, de ezekkel nem történik semmi jó ideje. Sajnos többen eldobálják a csikkjeiket és elég poros tud lenni a nagy melegek idején, ha nincs eső.
People can comfortably accommodate more dogs here. There are two benches to sit on, trash cans and storage for the collected doggie. Some of the games require maintenance, but they don't take long. Unfortunately, many people throw away their butts and can be quite dusty during the big gays when there is no rain.
J
János Erdélyi on Google

Jó hely, szeretünk ide járni. Van pad, néhány játék a kutyáknak, szemetes, külön kutyaszemetes és csikktartó is. Nem szemetes a hely, a gazdik jellemzően felszedik a kutyakakit.
Good place, we like to go here. There is a bench, some toys for dogs, a trash can, a separate dog trash can and a butt holder. The place is not rubbish, the owners typically pick up the dog poop.
M
Mihály Bögi on Google

Sok kutyás gazda csak kültéri wc-nek használja, pedig bent is össze kellene szedni, azért van a kuka. Más. Kötelezném a gazdákat hogy legalább egy alapfokú kutyás tanfolyamon részt vegyenek. Rengeteg kutyát hoznak ki a futiba amelyik egymagában üldögél középen, de kutyát nem lehet mellé bevinni mert harap. Mindenkinek joga van ott lenni, de sztem jobb ha a kutyák falkában játszanak.....
Many dog ​​owners use it only for outdoor toilets, although they should be collected inside, that's why the trash is. Other. I would require farmers to attend at least one elementary dog ​​training course. A lot of dogs are brought to the race that are sitting alone in the middle, but no dog can be brought in because they bite. Everyone has the right to be there, but I guess it's better for the dogs to play in the pack .....
A
April Castillo on Google

Van egy fiatalabb nő a neveletlen és agresszív kutyájàval, illetve egy kopaszos pasas a szintén nem épp barátsàgos ebével, eléggé kisajàtítottàk, így nem lehet odamenni. Plusz, a bagót feletetnèm velük a földről…
There’s a younger woman with her uneducated and aggressive dog, and a bald guy with his also not-so-friendly dog, they’ve been appropriated enough so you can’t go there. Plus, I'd put the bag on top of them…

Write some of your reviews for the company Kutyafuttató

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Kérlek segíts Alapítvány Vagép Ford dealership and service dm-drogerie markt Kft. - dm-drogerie markt Kft. Magic Trend Gyermekdivat - Magic Trend Gyermekdivat Horkuc Kft. - Horkuc Kft. Dublecz vendégház - Dublecz vendégház Humberterv Kft. - Humberterv Kft. FSG Projekt Jászjákóhalma, Zagyva-híd focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér