Live Sport Club - Live Sport Club

5/5 based on 1 reviews

Contact Live Sport Club

Address :

Kötő u. 33-35, 1223 Hungary

Phone : 📞 +7
Postal code : 33-35
Categories :

Kötő u. 33-35, 1223 Hungary
E
Endre Santa on Google

Szeretjük ezt a helyet! Van kinti kb 20×40m-es műfüves pálya és egy terem pálya is, ami ideális 3v3 vagy 4v4 játékokra!
We love this place! There is also an approximately 20 × 40m artificial turf court and a indoor court, ideal for 3v3 or 4v4 games!

Write some of your reviews for the company Live Sport Club

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Uip Duna Kft. - Uip Duna Kft. Hús Depó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - Hús Depó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara Invitel Telecommunications Services. - Invitel Telecommunications Services. Camel Active Eszterlánc Kindergarten - Eszterlánc Kindergarten newpoi.hu - newpoi.hu Pallér 2001 Kft - Pallér 2001 Kft Retró Közösségi Szállás - Retró Közösségi Szállás focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér