Lobogó Jégcsarnok - Lobogó Jégcsarnok

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Lobogó Jégcsarnok

Address :

Lobogó u. 7, 1098 Hungary

Phone : 📞 +88
Postal code : 7
Website : https://www.facebook.com/lobogojeg/
Categories :

Lobogó u. 7, 1098 Hungary
B
Broccini Giampi on Google

Il posto non è bellissimo ma Per esercitarsi è il posto perfetto. Sempre poca gente se non nessuno. Il prezzo del biglietto è irrisorio e si possono noleggiare i pattini sempre per la modica cifra di un euro
The place is not beautiful but to practice is the perfect place. Always few people if not anyone. The ticket price is negligible and you can always rent skates for the modest sum of one euro
P
Péter Ábrahám on Google

Kicsi és egyedi a hangulata, beékelve egy lakótelepbe. Kicsi pálya kisgyerekeknek, úgyhogy sok boldog percet tud szerezni a szülőknek és gyerekeknek a jégen tipegéstől a meccseken szerzett gólokig.
It has a small and unique atmosphere, set in a housing estate. A small course for toddlers, you can have many happy minutes for parents and kids on the ice, from scoring to goals in the game.
D
Dániel Kassai on Google

Nagyon jo kis jegcsarnok!
Very good little ice rink!
Z
Zolti Nagy on Google

Fantasztikus dolog, hogy az iskolában van egy jégpálya. Bárcsak ilyen iskolába járhattam volna. Minden hibátlan, kulturált öltöző, jó jég, stb. egy dolog amin mindenképpen változtatni kell, az a dízel traktor, ami felújítja a jeget (amolyan mini rolba). Miután végzett a munkával áll a mérgező kipufogó füst és marja az ember torkát. Nem lehetne elektromos?!
It’s a fantastic thing that the school has an ice rink. I wish I could have gone to a school like this. All flawless, cultured locker rooms, good ice, etc. one thing that definitely needs to change is the diesel tractor that is refurbishing the ice (sort of a mini roll). Once done, the work consists of toxic exhaust fumes and bites the man's throat. Couldn't it be electric ?!
É
Éva Bíró on Google

Rendszeres látogatói vagyunk a helynek : gyermek kori oktatás, hoki edzések, családi közös korcsolyázás hétvégente. Nem túl nagy ez igaz de tökéletes! ⛸️
We are regular visitors to the place: childhood education, hockey training, family joint ice skating on weekends. Not too big it's true but perfect! ⛸️
Z
Zsolt B on Google

Ice ice, baby!
G
Gábor Tabi on Google

OK, but not too big. Sufficient for 3:3 play.
Z
Zoltán Szekeres on Google

Nice place with warm changing room. You can leave your child inside the icerink and have a rest outside (or do some shopping at Lidl nearby ;))

Write some of your reviews for the company Lobogó Jégcsarnok

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Opera Residence - Opera Residence Általér-Menti Gazdák Szöv. - Általér-Menti Gazdák Szöv. Avia - Hetes - Avia - Hetes Piki Centrum Restaurant és ABC - Piki Centrum Restaurant és ABC L-Insurance Kft. FOXPOST - FOXPOST Digital Service Group - Digital Service Group Life coach,lélekgyógyászat, önismeret,nőiség,EFT,online - online ELECTROSKILL Kft. - ELECTROSKILL Kft. focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér