Ludovika Egyetemi Sportközpont - Ludovika Egyetemi Sportközpont

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Ludovika Egyetemi Sportközpont

Address :

Ludovika tér, 1083 Hungary

Phone : 📞 +9
Categories :
City : Ludovika tér

Ludovika tér, 1083 Hungary
S
Stefan Gugerel on Google

L
László Kocsis on Google

Z
Zsombor Csepreghy on Google

B
Bálint Füzesi on Google

M
Márta Vuics on Google

Itt volt közös együttműködés színtere. Pl.: Fotó; a magyar sportolók vonultak a Megnyitó Ünnep megtartására, mezek cseréjére.
It was here a scene of joint cooperation. Ex .: Photo; Hungarian athletes marched to celebrate the Opening Ceremony and swap jerseys.
A
Attila Fenyő on Google

Az uszoda: szép, új, csilli - villi. Arról nincs információ hogy honnan tudjuk meg ha az uszoda rendezvény miatt nem üzemel. Bankkártyás fizetési lehetőség nincs, apróval érdemes készülni, mert a hiánya tud nehezen áthidalható problémát okozni. Rövid bolyongás után rájön az ember hogy a 15 öltöző közül melyik 2 használható a kisközönség számára. A vízminőség kiváló, a víz hőmérséklete ideális, remélem így is marad. Pluszpont, mert a szauna nyitáskor fel volt fűtve, mínusz, mert a zuhanyzóban öblítőfunkció alig elérhető annyira víztakarékos a zuhanyfej. Szép, új, szabályos, de van fejlesztenivaló.
The swimming pool: beautiful, new, chilly - wild. There is no information on how to find out if the swimming pool is down due to an event. There is no credit card payment option, it is worth making a little, because its lack can cause a problem that is difficult to bridge. After a short walk, one realizes which of the 15 locker rooms can be used by the small audience. The water quality is excellent, the water temperature is ideal, I hope it stays that way. Plus point, because the sauna was heated when it opened, minus, because in the shower rinsing function is barely available so water-saving the shower head. Nice, new, regular, but there is room for improvement.
M
Miklós Pintér on Google

Szilveszteri színi előadás. Még el se kezdődött, de már elment mindenkinek a kedve az egésztől a beléptetés csődje miatt. Az utcán kígyózó sorok, egy bejárat, ruhatár összesen kettő. Bejutás 75 perc. Hiába a modern, szép hely, ha az infrastruktúra, a szervezés nulla.
New Year's Eve Performance. It hadn't even started, but everyone was out of luck due to the bankruptcy of entry. There are two rows of winding streets, one entrance and a cloakroom. Getting in 75 minutes. Even if the modern, beautiful place, if the infrastructure, the organization is zero.
E
Eva Kocsis on Google

Az uszoda: már nem annyira új, de a beléptető rendszer még mindig nem működik, az öltözők koszosak, a szekrényekben nincs akasztó a ruháknak, csak ömlesztve lehet pakolni. A három hajszárítóhoz egy tükör tartozik, a zuhanyozóban a padlón a hat fülkéhez két padlóösszefolyó van, és a lefolyók folyamatosan el vannak dugulva, ezért jobbára áll a víz. A szauna sűrűn elromlik, pedig kettő van belőle, és a szaunák és gőzhöz mindösszesen kettő darab zuhany sikeredett! Se kiírás, se utalás, hogy törülközővel illik a szaunát használni...nagyon fapados lett!
The swimming pool: not so new anymore, but the access system is still not working, the changing rooms are dirty, there is no clothes hanger in the wardrobes, it can only be packed in bulk. There is a mirror for each of the three hairdryers, the shower has two floor drains for the six cubicles on the floor, and the drains are constantly plugged, so most of the water is stationary. The sauna often breaks down, though there are two, and only two showers for the saunas and steam have been successful! No exclamation point, no hint that it is a good idea to use the sauna with a towel ... it has become very cheap!

Write some of your reviews for the company Ludovika Egyetemi Sportközpont

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Starbucks Szeged Árkád - Starbucks Szeged Árkád Dr. Papp László Városi Sportcsarnok - Dr. Papp László Városi Sportcsarnok Nemzeti Dohánybolt elementary School - elementary School D.J. Trans - Kisteher fuvarozás - D.J. Trans - Kisteher fuvarozás Temető parkoló - Temető parkoló V8 Garázs - V8 Garázs First Job Kft. - First Job Kft. Vörsi elágazás [2] focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér