Ludovika Sportcsarnok - Ludovika Sportcsarnok

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Ludovika Sportcsarnok

Address :

Diószegi Sámuel utca 19, 1089 Hungary

Postal code : 19
Categories :

Diószegi Sámuel utca 19, 1089 Hungary
C
Csaba Borsos on Google

Z
Zsolt Balog on Google

Modern környezet
Modern environment
C
Csehi Gabor on Google

Jártam erre
I've been to this
P
Peterne Somorjai on Google

Szuper hely.
Great place.
P
Péli László on Google

A
András Bálint on Google

Kulturált sportközpont.
Cultured sports center.
A
Attila Csecse on Google

A Húgommal a recepciós asszony minősíthetetlen, unprofesszionális stílusban viselkedett. Lenézően, fennhangon beszélt vele. Kereshetnének jobb munkaerőt is.
With my sister, the receptionist behaved in an unqualified, unprofessional style. He spoke to him contemptuously, out loud. They could also look for a better workforce.
I
Ivo Konvička on Google

Sportovní infrastruktura je v Maďarsku lepší než u nás.
Sports infrastructure is better in Hungary than in our country.

Write some of your reviews for the company Ludovika Sportcsarnok

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Sallai-Simon Víz-Gáz-Fűtésszerelő Bt. - Sallai-Simon Víz-Gáz-Fűtésszerelő Bt. Only Harley Choppers - Only Harley Choppers Álljmunkába.hu - Győr - Álljmunkába.hu - Győr Kultúrház - Művelődési Ház - Kultúrház - Művelődési Ház Sóhajok Hídja - Sóhajok Hídja Petőfi-szobor Hungarian National Auto Sport Association - Hungarian National Auto Sport Association QAR Fleet Solutions - QAR Fleet Solutions Somogyreal Kft. - Somogyreal Kft. focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér