Markusovszky téri játszótér - Budapest

4/5 based on 8 reviews

Contact Markusovszky téri játszótér

Address :

1097 Hungary

Website : https://zoldkalauz.hu/markusovszky-ter
Categories :
City : Markusovszky téri játszótér

1097 Hungary
D
Dániel Páva on Google

Ket homokozo 4hinta 3 csúszda(pöttöm.kicsik.orias cső csúszda. Két bejárat Árnyas a fakka Nincs csap :(
Two sandboxes 4price 3 slides (dotted.small.orias tube slide. Two entrances The tail is shady No taps :(
A
Anna Tóth on Google

Egyik kedvencünk. A "rakétacsúzda" minden gyerek álma. A nagy homokozóval a legpicibbektől az iskolásokig, mindenki jól szórakozhat. Reméljük megőrzi sokoldalúságát♥️
One of our favorites. The "rocket slide" is every child's dream. With a large sandpit for the little ones to schoolchildren, everyone can have fun. We hope you retain its versatility ♥ ️
A
Adorján Balázs on Google

Építkezés folyik a focipálya helyén :(
Construction is underway at the football field :(
Z
Zoltán Cséfalvay on Google

Mivel rendet nem tudnak tartani rajta, így átengedték az enyészetnek a játszóteret. Züllött, lepattant alakok járnak ide. Gyerekeseknek nem ajánlom.
Because they can't keep order, they let the playground go to the mine. There are perverse, bumpy shapes here. Not recommended for children.
L
Lee Via Nocturna on Google

Nem Cica játszótérnek hívják ezt? Vagy mióta a Cica feliratot a balesetveszély miatt elvitték, a neve is kukába ment?... Kicsi alapterületű, de aránylag jó fekvésű, sok zölddel körülvett, megfelelően árnyékolt hely, és víz is van elérhető távolságban. Ilyen szempontból tehát remek. A közelben nyílt "felnőttjátszótér" is jó ötlet volt.
Isn't this the Kica Playground? Or, since the Cat label because they took the risk of accidents, the name he went dumpster? ... Small in size, but relatively good location, surrounded by lots of green, shaded area properly and water is within reach. So it is great in this respect. The "adult playground" nearby was also a good idea.
S
Szalay Zsuzsanna Takácsné on Google

Nem a játszótéren voltam, hanem van egy szabadtéri kondi rész ahol kondizni lehet. Nagyon jó aki arra jár és szeret mozogni, sportolni próbálja ki.
I wasn’t on the playground, but there’s an outdoor gym where you can work out. It is very good for those who go out and like to move and try sports.
Z
Zsuzsanna Szilágyi on Google

A játszótér koszos, gyenge felszereltségű a nagyságához képest, a korhatár a használathoz sehol nincs feltüntetve. Sajnos idejár az ovis csoport is. Kinek az ötlete volt a csupa homok? És a felügyelhetetlen játszóvár? Legalább körbekerítették.
The playground is dirty, poorly equipped for its size, and the age limit for use is not indicated anywhere. Unfortunately, the ovis group also comes here. Whose idea was all sand? And the uncontrolled playground? At least it was surrounded.
P
Péter Kovács on Google

Jó kis játszótér. Nem nagy területű, de szinte minden megtalálható rajta és részben árnyékos. Sajnos nem praktikus a nyári tűző melegben a fémcsúszda, mert hamar felforrósodik. Ezt leszámítva pazarjátszótér. A közelben wc is található 250 ft-ért. 4,5-re értékelem.
Good little playground. It is not large, but almost everything can be found on it and is partly shady. Unfortunately, the metal slide is not practical in the hot summer heat because it heats up quickly. Other than that, a lavish playground. There is a toilet nearby for 250 ft. I rate it 4.5.

Write some of your reviews for the company Markusovszky téri játszótér

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Pesti-Seed Kft. - Pesti-Seed Kft. Kispesti Országzászló - Kispesti Országzászló Reviczky Udvar Kft. - Reviczky Udvar Kft. Technos Kft. - Technos Kft. Mátrai Cart Kft. - Mátrai Cart Kft. BPW-Hungária Kft. bejárati út - Szombathely Bosnyák Mátyás - Bosnyák Mátyás Magyarbánhegyesi útelágazás - Csanádapáca AVS Vagyonvédelem - AVS Vagyonvédelem focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér