Mayan Cross Gym - Mayan Cross Gym

4.7/5 based on 8 reviews

Contact Mayan Cross Gym

Address :

Bíró Mihály u. 3, 1203 Hungary

Phone : 📞 +87
Postal code : 3
Categories :

Bíró Mihály u. 3, 1203 Hungary
P
Pék Árpád on Google

B
Balazs Vasvari on Google

B
Bence Varga on Google

V
Varga Csongor on Google

R
Rita Fülöp on Google

S
Szilvia Turczi on Google

Családias, barátságos.
Familiar, friendly.
D
Dávid Szűcs on Google

Már lassan egy éve ide járok. A gépek jók, rendszeresen karban vannak tartva. Sokféle segédeszköz is van. Órákat nem ismerem de sok fajta van. Öltöző tiszta bár lehetne több pad a szekrényekhez viszonyítva. Van szauna, szoli, fodrász is a helyen ha valaki erre vágyna.
I've been coming here for a year now. The machines are good and are regularly maintained. There are many kinds of aids. I don't know watches but there are many types. Dressing room clean bar could be more bench compared to wardrobes. There is a sauna, a solo, a hairdresser on site if you would like to.
G
Gabor Csonka on Google

I'm going to the gym part, not to the crossfit. Gym is ok, I like it.

Write some of your reviews for the company Mayan Cross Gym

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Esztergom, Dobozi utca - Esztergom SNK Stationery Shop - SNK Stationery Shop PEPCO - PEPCO Office and Home Service 2017 KFT duguláselhárítás - Office and Home Service 2017 KFT duguláselhárítás Lexus Buda - Lexus Buda Fehér Akác Söröző - Fehér Akác Söröző Stedra Zöldséges - Stedra Zöldséges Bonyhádvarasdi Szent Jakab apostol templom - Bonyhádvarasdi Szent Jakab apostol templom Rendőrség - Határrendészeti Kirendeltség - Rendőrség - Határrendészeti Kirendeltség focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér