Metro - Rákosszentmihályi Sport Club - Metro - Rákosszentmihályi Sport Club

4/5 based on 5 reviews

Contact Metro - Rákosszentmihályi Sport Club

Address :

Csömöri út 158, 1161 Hungary

Postal code : 158
Categories :

Csömöri út 158, 1161 Hungary
G
György Horváth on Google

T
Tomi Hriczkó on Google

A
Adél Kaiser on Google

Ide járok edzésre és nagyon szertem!
I come here for training and I really like it!
F
FBHZ Stúdió on Google

A focipályát értékelem csupán, a teniszpályán nem voltam. A pálya állapota elég lehangoló, egyetlen pozitívum, hogy közel van a buszmegálló, de az ott töltött idő eléggé rossz benyomást mutatott számomra. A kapuk hálói szakadoznak, ülőalkalmatosság is alig van, a parkoló is leharcolt.
I only appreciate the football field, I was not on the tennis court. The condition of the track is pretty depressing, the only positive is that the bus stop is close, but the time spent there made a pretty bad impression on me. The nets of the gates are torn, there is hardly any seating, the parking lot is also torn down.
S
Steve Török on Google

Very popular but not crowded sport complex for gym, tennis etc.

Write some of your reviews for the company Metro - Rákosszentmihályi Sport Club

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Járdán és Társa Kft. - Járdán és Társa Kft. Anda Paint Store - Anda Paint Store Kemény Ildikó Andrea kineziológus - Kemény Ildikó Andrea kineziológus Ice king Fagyizo Bekes - Ice king Fagyizo Bekes Car Systeme Group - Car Systeme Group Takó Pék Kft. - Takó Pék Kft. Régi Temető - Régi Temető Szamosszeg, Nagydobosi utca 37. Varázstappancs Kft. - Szeged focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér