Mogyoródi focipálya - Mogyoródi focipálya

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Mogyoródi focipálya

Address :

Sport út 33, 2146 Hungary

Postal code : 33
Categories :

Sport út 33, 2146 Hungary
M
Mariann Kovács on Google

Mindig jó kis meccsek és edzések színhelye.
It’s always a place for good little matches and workouts.
F
Fábián Gergely on Google

Szép rendezett mindkét pálya. A füvesen lelátó is van.
Nice arrangement of both levels. There is also a grassy grandstand.
L
László Bakó on Google

🙂🙃🙂
K
Kázmér Öreg on Google

Foci edzés, sok gyerekkel. Edzőkön maszk. Szülők kint várnak, de belátni a pályára.
Soccer workout with lots of kids. Mask for trainers. Parents are waiting outside, but to see the track.
G
Gy P on Google

A község lakói nem hasznalhatjak! Pedig semmi kar nem keletkezne benne. Befizetett adónkból kb 100 gyerek hasznalja heti rendszeresseggel, aminek jelentős része nem is Mogyoródi! Egy ilyen letesitmenyt legalabb hetente pár órára latogathatóvá kellene tenni a falu lakossaga szamara is. Korábbi vezetes idejében, be lehetett menni a palyara, hetvegenkent csaladok, kis csoportok sportoltak ott, gyerekek szulokkel fociztak, anyukak futottak stb!! Most meg xarnak a fejunkre, es csak az adókat emelik! Ilyen egy a lakóssagot tamogató es szerető Önkormányzat !!!... adót kivet, adót beszed, de a lakóssagnak már nem ad!
Residents of the village can not use it! Yet no arm would arise in it. About 100 children use it from our paid taxes on a weekly basis, a significant part of which is not even Mogyoródi! Such an event should also be made available to the villagers of the village for at least a few hours a week. In his former driving time, it was possible to go to the palyara, families every seven weeks, small groups played sports there, children played football with parents, moms ran, etc. !! Now they're on our heads and they're just raising taxes! Such is a local government that supports and loves the population !!! ... levies taxes, collects taxes, but no longer gives taxes to the population!
B
Bela Berze on Google

A vilagitas es a palya nagyon rossz allapotban van!
The lighting and the slate are in a very bad condition!
Á
Árpád Drobina on Google

Rendezett szép kis focipálya. Látszik a gondos karbantartás!
Arranged nice little soccer field. Shows careful maintenance!
P
Peter Szabo on Google

Kicsit máshová terel a gps, nem a pályához, de egy kis kerülővel megtalálható hamar. Javaslat: Mátyás király út felöl közelítsd meg a parkolót.
It guides the gps a bit elsewhere, not to the track, but can be found soon with a little detour. Recommendation: Approach the car park from King Matthias Road.

Write some of your reviews for the company Mogyoródi focipálya

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Parkettabolt - Parkettabolt Marathon Insurance Zrt. Deé és Társa Bt. - Deé és Társa Bt. ARM Hungary Kft - ARM Hungary Kft CSTE - Csömöri Torna Egylet - Csömör Műhely Pub - Műhely Pub Kakucsi Pékség Kft - Kakucsi Pékség Kft Friss Pékség, Kávézó és Pizzéria - Vecsés - Kávézó és Pizzéria - Vecsés MPE Újszövetségi Gyülekezet - MPE Újszövetségi Gyülekezet focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér