Mogyoródi út - Budapest

4/5 based on 1 reviews

Contact Mogyoródi út

Address :

1148 Hungary

Categories :
City : Mogyoródi út

1148 Hungary
M
Molnár Katalin on Google

A megállóban szélvédett plexibeálló van paddal, a biztonságos átkelést a gyalogosok számára jelzőlámpák biztosítják. Csak vigyázni kell sötétben a kátyúkkal.
The stop has a wind-protected plexiglass entrance with a bench, and safe passage for pedestrians is ensured by traffic lights. Just be careful in the dark with the potholes.

Write some of your reviews for the company Mogyoródi út

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Budai Kisállatklinika Rendelőintézete - Budai Kisállatklinika Rendelőintézete Sajókaza - Sajóivánka Medikante Kft. - Medikante Kft. Csillaghegy H Taksony, Forrás üdülő - Taksony Sajóvárkony római katolikus templom - Ózd Virág János - Virág János Dobó u. D.B.H. Kft. - D.B.H. Kft. focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér