Mongol utcai Játszótér - Mongol utcai Játszótér

3.5/5 based on 8 reviews

Kőbányai Önkormányzat - Kobanya.hu

Kőbányai Önkormányzat

Kőbányai Önkormányzat - Kobanya.hu

Tisztelt Kőbányai Ingatlan-tulajdonos, -kezelő és -birtokos!

Az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének vagy birtokosának gondoskodnia kell az ingatlana és környezete rendezettségéről, ebben MINDENKINEK közreműködnie szükséges.

Az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének vagy birtokosának biztosítania kell az ingatlanáról a közterületre kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről, a kerítésének, az ingatlan homlokzatának és a teleknek a tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, a kerítése tövéből kinövő gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő mentesítésről.

Szintén gondoskodnia kell az ingatlana előtti járda, illetve a járda és az úttest közötti terület gondozásáról, amelybe beletartozik a tisztán tartás, gyomtalanítás, kaszálás.

Contact Mongol utcai Játszótér

Address :

Mongol u. 14, 1105 Hungary

Phone : 📞 +887
Postal code : 14
Website : http://www.kobanya.hu/
Categories :

Mongol u. 14, 1105 Hungary
P
Piroska Fodorné Kertész on Google

Csendes ,tiszta
Quiet, clean
J
Jenő Corti on Google

Igazi játszótér, kikapcsolódás gyereknek, felnőttnek egyaránt!
A real playground, relaxation for children and adults alike!
B
Béla Csathó on Google

Sajnos nincs karban tartva. Sokszor hajlektalanok éjszakáznak a játszótéren.
Unfortunately it is not maintained. Many times the homeless spend the night at the playground.
I
Ilona Magyar on Google

Minden kisgyermek korosztálya jól érzi magát.
All toddlers age well.
M
Magdolna Hőgye on Google

Nagyon tetszett. A kis unokám szeretett ott játszani, homokozni, hintázni.
I really liked. My little grandson loved to play, sand, swing there.
N
Nikoletta Ilyés on Google

Igényes kis játszó tér! Mászokát hiányolták a gyerekek😊
Demanding little playground! The children missed his climbing😊
G
Gabor Kiss on Google

Tiny playground.
T
Tamás Pukkai on Google

Mini

Write some of your reviews for the company Mongol utcai Játszótér

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Tüskevári ABC - Tüskevári ABC Asesor Consulting - Asesor Consulting Witzl Építész Stúdió Kft. - Witzl Építész Stúdió Kft. Makovecz Központ és Archívum - Makovecz Központ és Archívum London Coffee Society GERI Teher-Taxi, fuvarozás kisteherautóval, autóbérlés, utánfutóbérlés L&J Fashion - Miskolc Data-Lux Kft WaterMatic KFT - WaterMatic KFT focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér