MTK Evezős Szakosztály MTK Rowing Club - MTK Evezős Szakosztály MTK Rowing Club

4/5 based on 4 reviews

Contact MTK Evezős Szakosztály MTK Rowing Club

Address :

Vízisport u. 24, 1203 Hungary

Phone : 📞 +79
Postal code : 24
Website : http://mtk.hu/szakosztalyok/evezes
Categories :

Vízisport u. 24, 1203 Hungary
V
V. E. T. on Google

G
Gabor Kiss on Google

Z
Zoltán Tarr on Google

G
Gabriella Gál on Google

Profi egyesület szuper edzőkkel.
Professional association with super coaches.

Write some of your reviews for the company MTK Evezős Szakosztály MTK Rowing Club

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Pécs. Reménypuszta - Pécs Aranycsibe Gyerekcipő- és Játék Bt. - Aranycsibe Gyerekcipő- és Játék Bt. Melissa Bisztro Greek Taverna - Melissa Bisztro Greek Taverna Underground 🏋️‍♂️ KTN Nagyszinpad - Csongrád Tóalmási focipálya - Tóalmási focipálya Lymphline - Lymphline Faces of Jungle Apartment - Faces of Jungle Apartment Dacia Kecskemét - Formont Autó focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér