MTK Michael Lantos Sport Complex - 1147

4.2/5 based on 8 reviews

Contact MTK Michael Lantos Sport Complex

Address :

1147, Csömöri út 25-27, 1161 Hungary

Phone : 📞 +88
Postal code : 25-27
Website : http://mtk.hu/letesitmenyek/mtk-lantos-mihaly-sporttelep
Categories :

1147, Csömöri út 25-27, 1161 Hungary
L
László Szentiványi on Google

Zuglói lakosok munkanap (hétfőtől-péntekig) reggel 7-9 óra között ingyen használhatják a futópályát. Covid megjelenése előtt lejártam futni/kocogni, mozgás igényem szükségessége miatt most visszatértem .. 😊 Belépéshez személyi és lakcím kártya felmutatása szükséges, szerintem ez elfogadható, még kérhetik a védettségi kártyát is, mivel sok aktív sportoló is megfordul napközben.
Residents of Zugló can use the running track free of charge from 7 am to 9 am on weekdays (Monday to Friday). I stopped running / jogging before Covid came out, I just came back because of the need to move. 😊 To enter, you need to present a personal and address card, I think this is acceptable, you can even request a protection card, as many active athletes also turn around during the day.
A
Alejandro Mikoss on Google

Llevo 2 semanas y es una rutina bastante intensa pero aceptable recuerdo que el primer día no pasaba ni 30 min asta que ya no podía más ahora aguanto una 1 hora y 20 mi. Las cesiones son de 1 hora y 30 min pero si quieres ponerte fitness ve y prueba unas 2 semanas que vas a ver el cambio
I have been 2 weeks and it is a fairly intense but acceptable routine I remember that the first day I did not spend even 30 minutes until I could not take it anymore now I can endure 1 hour and 20 minutes. The assignments are of 1 hour and 30 min but if you want to get fitness go and try for about 2 weeks that you will see the change
B
Balogh Barnabás on Google

Tiszta kultúrált családias hangulat minden korosztály részére
Clean cultured family atmosphere for all ages
G
Gabor Majorosi on Google

Nagyon jókat lehet itt futni, atlétizálni. Lehet még teniszezni, több pálya van. És még vívni is lehet.
You can run and do athletics here. You can still play tennis, there are several courts. And you can even fight.
B
Béla Mazur on Google

Kár, hogy lezárták a placcot, ahol a fiamat vártam akár órákig. Bent tele a parkoló, kint a megállni tilos tábla után 5 autó fér el szabálytalanul. Egy éve még nem volt ez gond.
Too bad they closed the plaque where I waited for my son for hours. Inside the parking lot, outside the stop is prohibited sign after 5 cars can be accommodated irregularly. It hadn't been a problem in a year.
R
Robert Papp on Google

Szépen felújított sporttelep. Az atlétika minden formálja üzhető.
Beautifully renovated sports complex. All forms of athletics can be used.
B
Balázs Tóti on Google

Track&Field!
J
Jakob Dybdal Abrahamsen on Google

Great place for working out 😎

Write some of your reviews for the company MTK Michael Lantos Sport Complex

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Várkonyi István Primary School - Várkonyi István Primary School Budakeszi, Hidegvölgyi pihenőház - Budakeszi Emil és Társai Kft. - takarító cég - Emil és Társai Kft. - takarító cég Fehér Cukrászda - Fehér Cukrászda Krea Alkotók Boltja - Krea Alkotók Boltja Ribiszke utcai focipálya - Siófok Fencing Tánciskola - Fencing Tánciskola FOXPOST - FOXPOST Mobiliti Charging Station - Mobiliti Charging Station focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér