Műfüves focipálya - Műfüves focipálya

2.5/5 based on 2 reviews

Contact Műfüves focipálya

Address :

Kaszáló u. 135, 1173 Hungary

Postal code : 135
Categories :

Kaszáló u. 135, 1173 Hungary
O
Orosz Csaba on Google

P
Peti Kocsis on Google

Teljesen kihasználatlan szabályos méretű pálya, ami eredeti funkciójára jelen állapotában alkalmatlan és szép lassan az enyészeté válik...
Completely unutilized regular-sized track, which is unsuitable for its original function and is slowly becoming mild ...

Write some of your reviews for the company Műfüves focipálya

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Interépker 75 Kft - Interépker 75 Kft Trend-Higiénia Veszprém Kft. - Trend-Higiénia Veszprém Kft. Autóház-Barta Kft. Kolodko: Noé bárkája miniszobor Dési Háziorvosi Szövetkezet Orvosi Rendelők - Dési Háziorvosi Szövetkezet Orvosi Rendelők Gombás, fenyves PANDORA - Palantic Ékszer (hivatalos viszonteladó Hegyközség - Hegyközség Imla Kft. - Imla Kft. focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér