Műfüves Focipálya - Műfüves Focipálya

4.7/5 based on 8 reviews

Contact Műfüves Focipálya

Address :

Kolozsvári u. 52, 2040 Hungary

Postal code : 52
Categories :

Kolozsvári u. 52, 2040 Hungary
N
Némethné Nagy Mariann on Google

T
Tibor Kovács on Google

D
Dorián Máté on Google

B
Balázs Makkos on Google

Gumi futópálya!
Rubber Runway!
Z
Zsigmond Ferenc Deli on Google

Műfüves focipálya lelátó nincs
There is no artificial grass football pitch
C
Csaba Szabó on Google

Kétszer akartunk kimenni focizni a fiammal, egyszer sem volt nyitva :( pedig a google azt irta nyitva 10 -12 ig, gyenge a tájékoztatás!! Sehol egy telefonszám, ahol lehet érdeklődni, hogy nyitva lesz-e a pálya vagy sem!
Twice we wanted to go out to play football with my son, he was never open :( although google wrote it open from 10 to 12, the information is poor !! Nowhere is a phone number where you can ask if the field will be open or not!
M
Máté Ballók on Google

Jó minőségű, műfüves focipálya 8+1-es csapatokra tervezve. A Liver FC Budaörs egyik bázisa, a weboldalukon lehet részletesen tájékozódni az itteni edzéslehetőségekről. Edzéseken kívül, a nyitvatartási időn belül szabadon látogatható, nem kell bérelni.
High quality artificial grass soccer field designed for 8 + 1 teams. One of the bases of Liver FC Budaörs, you can find detailed information about the training opportunities here on their website. Outside of training, you are free to visit during opening hours, no need to rent.
G
Gábor Nagy (Negi) on Google

Szép környezet. A műfüves focipálya körül kialakított gumis futópálya, plusz pont ..
Nice environment. A rubber running track around the artificial grass football field, plus points ..

Write some of your reviews for the company Műfüves Focipálya

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Bund-forrás - Bund-forrás Plastik-Gumi Kft. - Plastik-Gumi Kft. Stephen Szekszárdi SZC Bezerédj Vocational School - Stephen Szekszárdi SZC Bezerédj Vocational School Digital Media And Communications Zrt. - Digital Media And Communications Zrt. Motel Komárom Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft. - Motel Komárom Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft. Networking Hungary - Business Networking - Budapest Műfémért Kft. - Műfémért Kft. Orchidea Virág- és Ajándékbolt - Orchidea Virág- és Ajándékbolt Makkosmária felé focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér