National Public Service University Campus Ludovica - National Public Service University Campus Ludovica

4.7/5 based on 8 reviews

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM - Uni-nke.hu

Központi szám: +36 (1) 432-9000
1441 Budapest, Pf.: 60.
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
[email protected]

Contact National Public Service University Campus Ludovica

Address :

Ludovika tér 2, 1083 Hungary

Phone : 📞 +9
Postal code : 2
Website : http://uni-nke.hu/
Categories :

Ludovika tér 2, 1083 Hungary
S
Szabi Boga on Google

Mint az egyetem hallgatója és mint egy egyszerű ember is azt mondhatom, hogy a nagyon jól ötvöződik a klasszikus építészeti stílus jegyei és a modern technológia elemei a Ludovika épületen belül. A teljesen felújított nagy múltú létesítmény megőrizte eredeti kinézetet csak a ráncait felvarrták, így kitudja szolgálni az egyetem igényeit maradéktalanul. Bár itt nincsenek óráim, de a könyvtárban és az étteremben már többször is jártam. Leghangulatosabb része az ebédlő, ami az alagsorban található. Nem egy sötét helyiségre kell gondolni, hanem egy szépen kialakított néha már-már egy középkori alagsorra hajazó nagy teremre hasonlít.
As a university student and as an ordinary person, I can say that it combines the features of a classic architectural style with the elements of modern technology within the Ludovika building. The completely refurbished facility with a long history has retained its original look with only its wrinkles sewn on, so it manages to serve the needs of the university fully. Although I don’t have classes here, I’ve been to the library and restaurant several times already. The most intimate part is the dining room, which is located in the basement. You don’t have to think of a dark room, but it looks like a beautifully designed large room, sometimes almost like a medieval basement.
B
Béla Gőcze on Google

Gyönyörű a Ludovika épülete. Kár, hogy a hagyományos katonai oktatás nincs jelen. Miért is? 🥴
The Ludovika building is beautiful. It is a pity that traditional military education is not present. Why is that? 🥴
E
Ezüst Muves on Google

Sikerült a funkcionalitást összehozni az épület patinájával. A régi épületek esetében az állagmegóvás és megőrzés érdekében fontos a funkcióval való felruházás. Az épület megőrzésének sikeressége azon múlik hogy a régi irányelveket kellő alázattal kell alárendelni az új funkcióknak. A szükséges és a kellő arányok kiválasztása, kialakítása határozza meg, hogy alkotásról van-e szó vagy barkácsolásról.
We managed to combine the functionality with the patina of the building. In the case of old buildings, it is important to endow the function in order to preserve and preserve it. The success of preserving a building depends on subjecting old policies to new features with sufficient humility. The selection and design of the necessary and sufficient proportions determines whether it is a work or a DIY.
R
Róbert Fuxreiter on Google

A felújítás pazarul sikerült. Régi fényében pompázik, modern megoldásokkal a beltérben. Minden egyetemnek így kellene kinéznie.
The renovation was wasteful. It boasts an old light with modern solutions in the interior. This is how every university should look.
L
László Romhányi on Google

A modern és korszerű épületekben öröm belépni. A kampuszon a különböző épületek megtalálása nehéz.
It is a pleasure to enter modern and contemporary buildings. Finding different buildings on campus is hard.
M
Mr Bandy on Google

Szépen kialakított, parkosított egyetemi campus. Kellemes sétákhoz, akár futáshoz is alkalmas. Az épületek felújítottak és modernek. A Nagyvárad tér metrótól pár percgyalog.
Beautifully designed, landscaped university campus. Suitable for pleasant walks or even running. The buildings are renovated and modern. The Oradea Square is a few minutes walk from the metro.
K
Klára Szecsődi on Google

Gyönyörűen felújított épületegyüttes! A most átadott Orczy-park még szinvonalában és értékében is tesz ehhez az érzéshez. Az itt kialakított épületek és sétányok növelik a Campus jelentőségét, teret adnak a tanulók ak a találkozásra, pihenésre.
Beautifully renovated building complex! The now handed over Orczy Park adds to this feeling even in quality and value. The buildings and promenades designed here increase the significance of the Campus, giving students space to meet and relax.
J
Jan Smuga on Google

Okazały i piękny budynek. Czyste i zadbane otoczenie. Na tyłach park również zadbany. Ten park to miejsce gdzie rozgrywały się dramatyczne sceny z powieści Ferenca Molnara "Chłopcy z placu broni ". To właśnie ten park botaniczny gdzie spotykali się "czerwonoskórzy". Jest sadzawka gdzie Pastorowie skąpali Nemeczka. Nie ma co prawda wyspy ale jest fajny klimat.
A stately and beautiful building. Clean and tidy surroundings. At the back, the park is also well-kept. This park is a place where dramatic scenes from Ferenc Molnar's novel "Boys from the square of arms" took place. It is this botanical park where the "redskins" used to meet. There is a pool where the Pastors bathed Nemeczka. There is no island but the atmosphere is nice.

Write some of your reviews for the company National Public Service University Campus Ludovica

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Teleki Wellness Kft. - Teleki Wellness Kft. Pek-Snack látványpékség Matyó Agrártermelő Zrt. Könyvelésnet Kft. - Könyvelésnet Kft. Veolia Víz Zrt. - Veolia Víz Zrt. mérleghitelesítő kirendeltség - mérleghitelesítő kirendeltség A szeretet útja - A szeretet útja Minitex Pamutkelme Készítő Kft. - Minitex Pamutkelme Készítő Kft. Lumos Bt. - Lumos Bt. focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér