National University of Public Service - National University of Public Service

4.5/5 based on 8 reviews

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM - Uni-nke.hu

Központi szám: +36 (1) 432-9000
1441 Budapest, Pf.: 60.
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
[email protected]

Contact National University of Public Service

Address :

Ludovika tér 2, 1083 Hungary

Phone : 📞 +9
Postal code : 2
Website : http://uni-nke.hu/
Categories :

Ludovika tér 2, 1083 Hungary
M
Mira Lampert on Google

Agymosott, szabad gondolkodást károsító fideszképző, létezik ennél nagyobb kritika?
Brainwashed, a free-thinking Fidesz-forming, is there more criticism?
G
Gyula Kovacs on Google

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hidat képez az állampolgárok és a tág értelemben vett kormányzás között. Az Egyetem célja, hogy hatékony együttműködési modellt képviseljen a társadalmi igények, a nemzetstratégiai-kormányzati célok és az egyetemi autonómia között. A nemzet ifjait a haza szolgálatára kész katonává, rendészeti szakemberré, hivatalnokká és vízügyi szakemberré képezik.
The National Civil Service University is a bridge between citizens and governance in the broadest sense. The University aims to represent an effective model of cooperation between societal needs, national strategy-government goals, and university autonomy. The young people of the nation are being trained to serve as soldiers, law enforcement officers, clerks and water professionals ready to serve their homeland.
K
Katalin Radnai on Google

Das alte Gebäude wurde sehr gut renoviert und restauriert. Heute Teil der Ludovika. Die umliegenden Gebäude gehören heute auch dazu. Heute gehört es zu den natiolalen Gedenkstätten.
The old building has been very well renovated and restored. Today part of the Ludovika. The surrounding buildings are also part of it today. Today it is one of the national memorials.
K
Krisztián Prekler on Google

Nagyon szepen fel lett ujitva mint az.epület a park az új épülerk is szép modernek! Jó látni hogy milyen körülmények között tanulhatnak! Amit kicsit sajnálok úgy hallottam a Termeszettudomanyi múzeum épületét is meg kapják azért kicsit kár reméljük az is méltó helyre fog költözni! De biztos jó dolgolra lesz hasznosiitva
It was very beautifully renovated like that. The building in the park of the new buildings is also beautiful modern! It's good to see the conditions under which they can learn! What I am a little sorry I heard the building of the Museum of Natural History will also be given a bit of damage, we hope it will move to a worthy place! But it will surely be put to good use
K
Krisztina Demény on Google

Hatalmas és szép épületek amik mindig nagyon tiszták. A büféknek nagy kínálata van, minden szinten több mosdó található és lift is van. Akadálymentesített bejáratok és mozgási lehetőség is biztosított.
Huge and beautiful buildings that are always very clean. There is a large selection of buffets, several washbasins on all levels and a lift. Barrier-free entrances and mobility are also provided.
G
Gordon Ogutu on Google

Very beautiful campus and a nice park
S
Sandy Juhasz on Google

Good location near the main road
F
Feree De Lege on Google

Clean, modern, bright rooms, corridors and lecture halls. Beautiful buildings in a green environment (parks, pond, small forests etc.).

Write some of your reviews for the company National University of Public Service

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Stifler Ház - Stifler Ház Szarvasi szivornya Hús Mintabolt - Jászberény Nemzeti Dohánybolt Szombathely - Nemzeti Dohánybolt Szombathely Farkas-Transz Kft. - Farkas-Transz Kft. Cola Club - Cola Club Peresztegi Pékség Mintaboltja - Peresztegi Pékség Mintaboltja Dmg - Mori Seiki Hungary Kft. - Dmg / Mori Seiki Hungary Kft. Ópusztaszer, elágazás focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér