Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar - Budapest 1083

4.4/5 based on 8 reviews

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM - Antk.uni-nke.hu

Központi szám: +36 (1) 432-9000
Postacím: 1441 Budapest, Pf.: 60.
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Email: [email protected]

Contact Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Address :

Budapest 1083, Üllői út 82, 1082 Hungary

Phone : 📞 +9
Postal code : 82
Website : http://antk.uni-nke.hu/
Categories :

Budapest 1083, Üllői út 82, 1082 Hungary
S
Stanislav Kyrychenko on Google

T
Tamás Anders on Google

Itt képzik a szegény közszolgákat.
This is where poor civil servants are trained.
P
Peter Hegyesi on Google

Nem lehetett csak egy fákkal teli közparkba tenni, kiirtva azokat.
You couldn’t just put it in a public park full of trees, exterminating them.
K
Krisztina Demény on Google

Z
Zeosz 0 on Google

---snippet-hiányos ---hányos lett a park ezzel a nagy behemót épülettel 21.xázadi betonmamut2.
--- snippet deficient --- the park with this big behemoth was building 21st concrete mamut2.
J
Joseph Simon on Google

Nem voltam bent, az épület kívülről viszonylag újnak látszik.
I wasn’t inside, the building looks relatively new from the outside.
M
Mira Lampert on Google

Agymosott, szabad gondolkodást károsító fideszképző, létezik ennél nagyobb kritika?
Brainwashed, a free-thinking Fidesz-forming, is there more criticism?
M
Máté Deák on Google

My Alma Mater in a beautiful environment.

Write some of your reviews for the company Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Fi-Gó Bt. - Fi-Gó Bt. Curiosum Kft - Curiosum Kft Molnár János E.V. - Molnár János E.V. Reformed Church - Reformed Church Ewc-H Kft. - Ewc-H Kft. Calvin Klein - Biatorbágy Iskolák - Iskolák Villám Barkács Kft. - Villám Barkács Kft. Kápolna - Kápolna focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér