Népligeti 1-es villamos megállóhely mellett - Budapest

3.5/5 based on 2 reviews

Contact Népligeti 1-es villamos megállóhely mellett

Address :

1101 Hungary

Postal code : 1-
Categories :

1101 Hungary
J
Julia Kraszewska on Google

A
Attila Sáfrány on Google

Ott van edző park. Bárki használhatja. Jó sportolást! 😊
There is a coach park. Anyone can use it. Good sports! 😊

Write some of your reviews for the company Népligeti 1-es villamos megállóhely mellett

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Raiffeisen - Raiffeisen Duende - Duende Festék 93 Bt. - Festék 93 Bt. Neo-Pub Kft. F.A. - Neo-Pub Kft. F.A. Pöttyös Bögre - Pöttyös Bögre Veritas Apartmanház - Veritas Apartmanház Dékány és Fia Kft. - Dékány és Fia Kft. Rajcsányi György - Rajcsányi György CSSZK focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér