Nova Kutyaiskola - Nova Kutyaiskola

4.7/5 based on 8 reviews

Contact Nova Kutyaiskola

Address :

Dózsa György út 5, 2000 Hungary

Phone : 📞 +7888
Postal code : 5
Website : http://novasuli.hu/
Categories :

Dózsa György út 5, 2000 Hungary
B
Balázs Remetei on Google

L
Laura Turani on Google

I
Irtzl Beáta on Google

Á
Ágnes Galyas-Pataki on Google

T
Tibor Maráczi on Google

L
L. B. on Google

Hozzáértő, határozott emberek. Nagyon köszönök mindent!
Competent, determined people. I thank you so much for everything!
L
László Iglói on Google

Attila szenzációsan jó! Ildi is!
Attila is sensationally good! Ildi is!
L
Lia Bassa on Google

Kedves, jól szervezett, szakszerű, állatszerető.
Kind, well organized, professional, animal loving.

Write some of your reviews for the company Nova Kutyaiskola

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Lóverseny téri I. Játszótér - Lóverseny téri I. Játszótér Kínai Üzlet - Kínai Üzlet Daniella virág üzlet - Daniella virág üzlet Árverező Ház Zrt. Használt Telefonos bolt Mobilbolt és Mobilszervíz GSM Adás-Vétel Orosháza - NorbiPhone iPhone - Orosháza Iskolák Számítástechnikai: - Iskolák Számítástechnikai: Quad Ferró-Trans Ipari Kft. Virginia Apgar - Virginia Apgar Kisrécse, bejárati út focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér