Óbuda University - Kandó Kálmán Faculty of Electrical Engineering - Óbuda University - Kandó Kálmán Faculty of Electrical Engineering

4.7/5 based on 8 reviews

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) szakmai és közéleti tevékenysége elismeréseként Vincze Tibornét és Nádas Józsefet, az Óbudai Egyetem munkatársait Kandó Kálmán Díjban részesítette. A díjat 1979-ben alapították, és olyan személyeknek adományozható, akik a MEE szervezeti egységekben több éven át folyamatosan végzett tevékenységükkel kiemelkedő eredményeket értek el. A díj mellé bronz emlékplakett is társul.

Gratulálunk kollégáinknak a rangos elismeréshez!

Contact Óbuda University - Kandó Kálmán Faculty of Electrical Engineering

Address :

Tavaszmező u. 15, 1084 Hungary

Phone : 📞 +
Postal code : 15
Website : http://kvk.uni-obuda.hu/
Categories :

Tavaszmező u. 15, 1084 Hungary
A
András Kocsis on Google

Legjobb iskola!
Best school!
G
Gyorgy Schuster on Google

Itt dolgozom.
I work here.
D
Dávid Lánczos on Google

Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán villamosmérnöki és Keleti Károly Gazdasági karának a telephelye.
The headquarters of the Óbuda University is Kálmán Kános Electrical Engineering and Károly Keleti Economy Faculty.
C
C.RAMAZAN ŞAHİN on Google

mazi kalplerde :)
past is in hearts :)
N
Nevem Nincsen on Google

Bekerülni könnyű. Benn maradni lehetséges. Ha nem figyel az ember könnyen átsorolják fizetősre. A magy többség egy év csúszással csinálja meg. Gyilkos tárgyak: mat1,2;vill2;vállgazd;mérés 1,2 előadás és labor.
Getting around is easy. To stay there is possible. If you do not pay attention, you can easily recalculate to pay. The majority of the people do it with a one-year slide. Killing objects: mat1,2; vill2; shoulder bag; measuring 1,2 performances and lab.
G
George Vigh on Google

Itt tanultam 1980-84 között a műszer és automatika szakon. A képzés és a tananyag szilárd alapokat adott a villamosmérnöki szakmához, és olyan gondolkodásmódot, amit egész pályám során jól hasznosíthattam. Nagy tisztelettel gondolok egykori tanáraimra, oktatóimra, akiket innen üdvözlök.
Here I studied instrumentation and automation between 1980-84. The training and curriculum provided a solid foundation for the electrical engineering profession and a mindset that I was able to utilize well throughout my career. I have great respect for my former teachers and educators, whom I welcome from here.
A
Attila Fodor on Google

Szeretek ide járni, valahogy itt nem csak egy neptun kód vagyok az oktatók szemében, hanem emberként kezelnek. Meghallgatják észrevételeinket, ötleteinket és rengeteg támogatást kapunk, ha a kötelezőkön túl kutatással is foglalkozunk. A támogatás szó összes értelmében: lehetőséget biztosítanak mérésekre, konzultálnak akár vasárnap éjfélkor is, elakadáskor ellátnak ötletekkel és a targyak követelményeit is rugalmasan kezelik, hogy ésszerűbb időbeosztas juthasson kutatásra, akár 1-2 hetes sprinteket biztosítva, a pótlás idejéről és módjáról meg megállapodunk, továbbá kecsegtető ösztöndíjak is elnyerhetőek. Én hálás vagyok konzulenseimnek, hogy terelgetnek ezen az úton.
I like to come here, somehow I’m not just a neptune code here in the eyes of the instructors, they treat me like a human being. They’ll listen to our comments, ideas, and we’ll get plenty of support if we do research in addition to the mandatory ones. In all senses of support: they provide opportunities for measurements, consult even on Sunday at midnight, provide ideas in the event of a jam, and handle the requirements of subjects flexibly to provide a more reasonable schedule for research, up to 1-2 weeks of sprints, and agree on a time and method of replacement; promising scholarships are also available. I am grateful to my consultants for guiding me on this path.
D
Dávid Göblyös on Google

Modern

Write some of your reviews for the company Óbuda University - Kandó Kálmán Faculty of Electrical Engineering

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Wesselényi utca - Budapest Egzakt Consulting Kft - Egzakt Consulting Kft Autó üléshuzat varroda és üzlet - Autó üléshuzat varroda és üzlet Dr + Med Kft. - Dr + Med Kft. Hervis Székesfehérvár - Alba Plaza Nyírfruct Szövetkezet - Nyírfruct Szövetkezet GrandBackpackers Trió-Média-Kiskunfélegyháza Kft. - Trió-Média-Kiskunfélegyháza Kft. zia®️makrame - zia®️makrame focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér