Óhegy Park kis Játszótér - Óhegy park

4.7/5 based on 8 reviews

Contact Óhegy Park kis Játszótér

Address :

Budapest, Óhegy park, Óhegy u., 1103 Hungary

Categories :
City : Óhegy u.

Budapest, Óhegy park, Óhegy u., 1103 Hungary
L
Lilla Vida on Google

Gyönyörű új játszótér a kisebbeknek való. Pár méterrel arréb a nagyoknak is van egy szuper játszótér.
Beautiful new playground for smaller ones. A few meters away, the big ones also have a super playground.
T
Tamás Melkovics on Google

Szép és igényes lett. 2 csúszda, sok kisebb-nagyobb mászóka, nagy homokozó, három hinta, kis trambulin és kézmosó csap. Külön jó, hogy elszeparált és hasonló korosztály jár oda. Több árnyék azért jó lenne. Remélem karban lesz tartva, mert nyilván használódik, és az árnyékoló ponyvákat már meg is rongálták. Ezt orvosolandó több kamerát is raktak ki, remélhetőleg ez tartós megoldás lesz. Mindent összevetve, nagyon jó, hogy ilyen hamar elkészült!
She became beautiful and demanding. 2 slides, many climbing slides, large sandpit, three swings, small trampoline and hand washing pin. It is especially good to have a separate and similar age group. More shadows would be good though. I hope it will be maintained because it is obviously used and the awnings have already been damaged. Several cameras have been put out to fix this, and hopefully this will be a lasting solution. All in all, it's very good that it's done so soon!
S
Sándor Zoltán Kovács on Google

Kisgyermekeseknek ideális. 4-5 éves gyerek már nem nagyon van itt el, főleg, hogy kb. 100 méterre van egy jóval nagyobb, számukra érdekesebb játszótér. Kicsiknek viszont ideális, a hintáknál azért figyelni kell rájuk.
Ideal for small children. 4-5 year olds are no longer very much here, especially that approx. There is a much larger playground 100 meters away that is more interesting to them. Small ones, on the other hand, are ideal, so you need to pay attention to them when swings.
K
Kata Nemes on Google

Az egész óhegy parkért oda vagyunk. Rengeteg lehetőség van. Hetente megfordulunk egyszer legalább. A kis játszótér nagyon szuper. Ami nagyon tetszett, hogy első alkalommal láttuk, hogy van egy sérült pad elég baleset veszélyes volt, a következő alkalommal amikor rá egy hétre ott jártunk, már ki is javították. Ez nagyon ritka, köszönjük szépen.
We're there for the whole old mountain park. There are plenty of options. We turn around at least once a week. The small playground is very super. What I really liked was that the first time we saw that there was a damaged bench it was accidentally dangerous, the next time we went there for a week, it was already repaired. This is very rare, thank you very much.
P
Petra Tóth-Palik on Google

Nagyon szeretjük ezt a játszót! Nagyon ötletes a stílusa, jó színes, biztonságos, több korosztálynak megfelelő. Azt hittem, hiba volt nem körbekeríteni, de se kutya piszok, se szökés nem fordult elő, szóval jó így, ahogy van. Zuglóba is kérünk ilyet! 😉 😍
We love this player so much! His style is very imaginative, good color, safe, suitable for several ages. I thought it was a mistake not to fence around, but neither dog dirt nor escape occurred, so it’s good the way it is. We also ask for this in Zugló! 😉 😍
Z
Zoltán Csarnai on Google

Én már 75 éve taposó e sárgolyót. Csepelről 1963 kerültem Kőbányára. Ott is sok zöld terület volt, de abban az időben a Rákos patak partján az egykori Főkert területén laktam. Akkor Kőbánya volt a fő szemétlerakó hely. Három nagy terület az egyik a mostani ÓHEGY park területén volt. Guberálók, sittesek, szesz rabjai kotorták a szemetet. Akkor nem volt kábszer, csak a fekete címkét cseresznye pálinka. A lerakónak a Petrőczi u. Felől volt a bejárata, s bányagödör - a téglagyár innét szerezte az alapanyagot - 1975 után megtelt. Ez után kezdődött a park építése. A metró építésétől jött a nehéz töltelék, hatalmas földgépek egyengették a talajt s a gyárak dolgozói társadalmi munkában fát virágot ültettek. S azóta eltelt idő szép ligetet varázsolt a szeméttelep tetejére. Itt találkoztam 25 év után volt munkatársaimmal.Leültünk a park közepe táján lévő játszótérnél lévő padokra, s felidéztük közös emlékei két. Közben a gyerekzsivaj dúlt, mert olyan ötletes játékok vannak mint pld. a gumi asztal , mely az aszfalt síkjában van beépítve, s 4 - 5 éves legények sorba álltak, hogy ugrálhassanak. Szép rend van, s aki nem látta, talán el sem hiszi mi volt itt 50 évvel ezelőtt, s közös erővel széppé varázsolta az ember környezetét. Fotót legközelebb.
I have been treading this yellow ball for 75 years. I moved from Csepel to Kőbánya in 1963. There were also many green areas there, but at that time I lived on the banks of the Rákos stream in the area of ​​the former Main Garden. At that time, Kőbánya was the main landfill site. Three large areas were one in the area of ​​the present OLD MOUNTAIN park. Guberators, sitters, alcohol addicts dug the trash. Then there was no drug, just the black label for cherry brandy. The landfill is located at Petrőczi u. It had an entrance from the side, and the mine pit - the brick factory got the raw material from here - was filled after 1975. After that, construction of the park began. From the construction of the subway came the heavy filling, huge earthmoving machines leveled the ground and the workers of the factories planted trees and flowers in social work. And the time that has passed since then has conjured a beautiful grove on top of the garbage dump. I met my former colleagues here after 25 years. We sat down on the benches at the playground around the middle of the park and recalled the shared memories of the two. Meanwhile, the childish roar is raging because there are as imaginative toys as e.g. the rubber table, which is built into the plane of the asphalt, and 4 to 5-year-olds lined up to bounce. There is a beautiful order, and those who have not seen it may not even believe what was here 50 years ago, and together they have made the human environment beautiful. Photo next time.
P
Péter Kovács on Google

Elkerítetlen játszótér, rámászható állatfigurákkal, 1 trambulinnal, 2 csúszdával, rugós és normál, baba és baba-szülő hintával, homokozóval. Másfél és 3 éves kor között a legideálisabb. 4,2-re értékelem.
Unfenced playground with climbing animal figures, 1 trampoline, 2 slides, spring and normal, baby and baby-swing, sandpit. Between the age of one and a half and 3 years is most ideal. I rate it 4.2.
I
Indee z Indii on Google

brand new playgrounds here for little and there is adjacent one for bigger kids. really bringing extra value to this nice park

Write some of your reviews for the company Óhegy Park kis Játszótér

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Klimaweb.com - Inverter air conditioners - Klimaweb.com - Inverter air conditioners Autotisztito.hu - Autotisztito.hu Héhalom Posta - Héhalom Posta Bakony piac - Zirc Rossmann - Rossmann Puskás-Bag Kft. - Puskás-Bag Kft. Fertőszentmiklósi Községi Könyvtár - Fertőszentmiklósi Községi Könyvtár Securet Restaurant - Restaurant focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér