Omszk Park futókör - Budakalász

4.5/5 based on 4 reviews

Contact Omszk Park futókör

Address :

2011 Hungary

Categories :
City : Omszk Park futókör

2011 Hungary
M
Melinda Baranyi on Google

T
Tibor Pósa on Google

J
János Kató on Google

A pálya tele van mélyedéssel, gödörrel, elég baleset veszélyes. A lámpák legalább fele nem világít, a parkolóban nincs világítás, és ha nincs foci edzés, akkor a sétányon sincs világítás.
The track is full of potholes and pits, quite an accident is dangerous. At least half of the lights are off, there is no lighting in the parking lot, and if there is no football training, there is no lighting on the boardwalk.
A
Andrea Vajas on Google

Futáshoz, sétához, kültéri programokhoz remek helyszín. Tiszta, kulturált. Gumis futópályát nem szeretem, mellette kívül futok a füvön. Kellemes környezet. Olyan helyszín amire azt lehet mondani: VAN ITT MINDEN.
Great place for running, walking, outdoor programs. Clean, cultured. I don’t like a rubber treadmill, I run outside on the grass next to it. Pleasant environment. A place to say: EVERYTHING IS HERE.

Write some of your reviews for the company Omszk Park futókör

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
T.T. Stainless Ltd. - T.T. Stainless Ltd. Budapest, Bojtár utca - Budapest ÁNTSZ Budapest IX. Kerületi Ügyfélszolgálat - ÁNTSZ Budapest IX. Kerületi Ügyfélszolgálat Palacsinta klub - Palacsinta klub Golden Eagle Pharmacy - Golden Eagle Pharmacy Árnyékolom Kft. - Árnyékolom Kft. Komádi Gazdák Szövetkezete - Komádi Gazdák Szövetkezete MediCure Diagnosztikai Központ - MediCure Diagnosztikai Központ Família Abc - Família Abc focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér