Orsika Téri Játszótér - Orsika Téri Játszótér

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Orsika Téri Játszótér

Address :

Orsika tér 11, 1165 Hungary

Postal code : 11
Categories :

Orsika tér 11, 1165 Hungary
T
Tamás Tóth on Google

Piciknek és nagyobbaknak is tuti. Több mászóka. Kosaras hinta a kicsiknek. Többszemélyes hálóhinta. És több napvédő árnyékoló is ki van feszítve. A kedvenc a környéken.
Small and big ones, too. More climbing blocks. Basket swing for the little ones. Multi-person sleeping bag. And several sunblinds are stretched out. The favorite in the neighborhood.
J
Júlia Bojkó on Google

Van minden. Sok játék a homokozóban, nem kell vinni semmit. Van csap és jó árnyas. Bejött!
There is everything. Lots of toys in the sandbox, no need to carry anything. There are pins and good shading. He came in!
Á
Ákos Tóth on Google

Rendezett, autóforgalomtól távoleső, biztonságos, családias játszótér, családi hintával, csúszdával, homokozóval.
Tidy, safe from traffic, safe, family playground with family swing, slide, sandpit.
A
Adrienn dr Fekete on Google

Kicsiknek és 'közepeseknek' való játékok vannak elsősorban. 4 fém csúszda,1 fészek és 2 babahinta, homokozó napvitorlával, 1 kisebb vár mászófallal, nagyobb vár kötél mászókával,főző- fülke, billegők. Árnyas, madárcsicsergős játszótér kúttal. Általában van kinn 'közös' homokozó játék. Wc sajnos nincs....
There are games for little ones and ‘medium ones’ in the first place. 4 metal slides, 1 nest and 2 baby swings, sandpit with sun sail, 1 smaller castle with climbing wall, larger castle with rope climber, cooking cabin, rockers. Shady playground with birds chirping and a well. There is usually a ‘common’ sandbox game out there. Unfortunately there is no toilet ....
A
Andrea Rabai on Google

Én nem tennék ilyen helyekre játszó teret, sétáljon már egy kicsit valaki..a lakók nyugalmát igencsak zavarják. A nagy kutya futtatót az egyetlent persze felszámolták. De nem baj, megoldják csak most elkerités nélkül bandának a kutyások! Ha ha!
I wouldn't put a place to play in such places, let someone walk a bit..the tranquility of the residents is very disturbed. The big dog runner was the only one liquidated, of course. But no problem, they can only be solved now without fencing the gang of dogs! Ha ha!
e
erzsébet baksa on Google

Családbarát, gyerekbarát hely. Biztonságos játékok. Nyáron van több árnyékos rész is. Általában kedves szülők, nagyszülők.
Family friendly, child friendly place. Safe games. There are several shady parts in summer. Usually dear parents, grandparents.
É
Éva Kulcsár on Google

Meglepően jól készült játszótér, jól felszerelt, kulturált, csak a víz hiányzik.
Surprisingly well made playground, well equipped, cultured, only water is missing.
H
Henrik Homolya on Google

A really nice playground, more suitable for little ones until about 3-4 yrs. Quite a few options for the kids. A little hidden from the main road, which is an advantage. Would be 5 starts if it had toilets.

Write some of your reviews for the company Orsika Téri Játszótér

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
GoBalloon - Hot air balloon rides - GoBalloon - Hot air balloon rides A-Szalon - A-Szalon Jutka Divat - Jutka Divat Jobb mint otthon söröző Santalfa Kft. - Tisztítószerek és mosogatószerek webáruháza - Santalfa Kft. - Tisztítószerek és mosogatószerek webáruháza Lapp-Föld Kft. - Lapp-Föld Kft. Liget Pub Wolf-Trans 89 Kft. V.A. - Wolf-Trans 89 Kft. V.A. Whist Kft. - Whist Kft. focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér