Őrzött parkoló - Őrzött parkoló

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Őrzött parkoló

Address :

Egressy út 11, 1149 Hungary

Phone : 📞 +8
Postal code : 11
Categories :

Egressy út 11, 1149 Hungary
M
Mihály Horváth on Google

L
Lajos Márton on Google

L
László Ifj.Hajagos on Google

D
Donato Carlini on Google

Ok
Ok
S
Stefano Salvaggio on Google

Molto capiente e sempre presidiato, peccato sia tutto allo scoperto e d'estate non è il top.
Very spacious and always manned, it is a pity that everything is in the open and in summer it is not the top.
S
Szendrey Lajos on Google

Mindig van hely. Segítőkész csapat.... rugalmas segítség
There is always room. Helpful team .... flexible help
N
Norbert Gyócza on Google

Még mindig csak elmentem mellette mert ott van foxpost automata :) Biztos nagyon jól őrzik az autókat..
I still just went past it because there is a foxpost machine :) They must be guarding the cars very well ..
P
Peter Berlinszky on Google

Igaz a meccs miatt kicsit drágább volt, de legalább nem kellett aggódni, hogy feltörik a kocsit.

Write some of your reviews for the company Őrzött parkoló

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Steel Ltd. green. - Steel Ltd. green. A Találkozás című szobor - A Találkozás című szobor Szelektív hulladékgyűjtő - Szelektív hulladékgyűjtő Krisztina-Kilátó Pátria Ingatlanközvetítő - Pátria Ingatlanközvetítő Füzéri Zsidó Temető - Füzéri Zsidó Temető McDonald's - McDonald's Őrbottyán, vasútállomás bejárati út Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány - Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér