P+R parkoló, Mexikói út - Mexikói út

3.5/5 based on 8 reviews

Contact P+R parkoló, Mexikói út

Address :

Mexikói út 70, 1145 Hungary

Postal code : 70
Categories :

Mexikói út 70, 1145 Hungary
g
gyula kiss on Google

Sok a nem ingázó parkoló autó!Sajnos ezért aki valóban ingázik,nehezen tud parkoló helyet találni.
There are a lot of non-commuter parking cars!
L
Lukáš on Google

S půjčeným autem jsem se vždycky děsil, co ráno na parkovišti najdu, ale vždycky to dopadlo ok. S volnými místy je to někdy dost na hraně, někteří parkují dost divoce. Až několikátý den jsem si všiml, že parkovací místa jsou ohraničená - je to hodně nevýrazné.
With a rented car, I was always terrified of what I would find in the parking lot in the morning, but it always turned out ok. With vacancies, it's sometimes quite on the edge, some park quite wildly. It wasn't until several days later that I noticed that parking spaces were limited - it's very bland.
A
Alexandra Horváth on Google

Szabályosan parkolva, három és fél napra ott hagyva a kocsit arra értem vissza, hogy a jobb oldala teljesen meg van húzva (nem is egy diszkrét színnel, egyenesen tűzpirossal). Kamera alatt állva, gondoltam, kiderül, hogy ki tett kárt az autómban, de a kiérkező rendőrök (akik egyébként rendkívül kedvesek voltak, és köszönöm nekik) közölték velem, hogy sajnos az a kamera járőröző, és mindenhova néz, csak épp az alatta történő kocsirongálásra nem. Tavaly a szomszédom autóját rongálta meg egy másik kocsi, pont ugyanebben a parkolóban, ugyancsak ennyit tehettek az ügyben. Ha a kamerák mit sem érnek, javaslok kiültetni néhány szotyizó kedves idős hölgyet, ők biztosan szívesen, lelkesen és sokkal profibb módon figyelik majd a környéket. Addig is a parkolást ajánlom máshol eszközölni minden kedves, a saját autóját féltő kocsitulajdonosnak. 🙏
Properly parked, leaving the car there for three and a half days, I get back to the fact that the right side is fully pulled (not even in a discreet color, downright fiery red). Standing under a camera, I thought, it turns out who did damage to my car, but the police officers arriving (who were extremely kind anyway and thank them) told me that unfortunately that camera is patrolling and looking everywhere, just to the car underneath just below. no. Last year, my neighbor’s car was damaged by another car, in exactly the same parking lot, that’s what they could have done in the case as well. If the cameras are worthless, I suggest planting some cute old ladies, they will surely be happy, enthusiastic and much more professionally watching the area. In the meantime, I recommend arranging parking elsewhere for any dear car owner who is afraid of their own car. 🙏
K
Krisztina Neumann on Google

Koszos, szemetes, tele rosszarcú emberekkel. De ezt leszámítva praktikus parkoló.
Dirty, trash, full of bad-faced people. But apart from that, practical parking.
Z
Zsolt Puskás on Google

rendezetlen, koszos, sérülés okozó magas peremek. Nincs szabad hely. Kicsi. Gratulálok a Kerület és Város-vezetőknek!
untidy, dirty, high edges causing damage. There is no free space. Small. Congratulations to the District and City leaders!
B
Beatrix Obsináné Pakocs on Google

Sajnos nem a célnak megfelelően van használva a P+R !" Parkolj és utazz tovabb " . Szinte a 80 % a az ott parkoló autóknak állandóan le van téve ! Több napon ,heteken át ott tároljak a gépkocsikat,ezért aki megvásárolja a bérletet és nem szeretné a várost szennyezni nem tudja használni a parkolót. Jól lehetett látni Covid alatt ,amikor ingyenes volt a varosben a parkolás kiürült a P+R. Megoldast jelentene egy éjszakára lezárt sorompó ,amit pl.20.00 óratól reggel 5 v 6 kor felnyitnak ,így fizetős lenne éjjelre.Nappal a bérletet vásárlók és messzebbről érkezők a P+R jelzésnek megfelelően használhatnák! Nem ingyenes "bérleményként "bitorolják egyes autó tulajdonosok.
Unfortunately, P + R is not used for its intended purpose! "Park and travel further". Almost 80% of the cars parked there are constantly exposed! I store cars there for days, weeks, so anyone who buys a pass and doesn’t want to pollute the city can’t use the parking lot. You could see well under Covid when it was free in the city with parking emptied by P + R. A solution would be a barrier closed for the night, which would be opened from 20.00 in the morning to 5 in the morning, so it would be paid for the night. It is not a free "rental property" usurped by some car owners.
Á
Ádám Tölgyesi on Google

Átlagos parkoló, időben kell érkezni, hogy tudj parkolni. Én mondjuk a híd alá, vagy nem kellően biztonságosnak ítélt helyre nem állok. A felfestéseket, tiltásokat komolyan kell venni, láttam már autón kerékbilincset!
Average parking, you have to arrive on time to be able to park. I’m not saying under the bridge, or I’m not standing in a place deemed unsafe enough. The paintings and prohibitions must be taken seriously, I have already seen a wheel clamp on a car!
m
miso demetrian on Google

One of best possibilities to leave your car when visiting Budapest. Metro line is on place and within 10 minutes you can be at Vorosmaraty ter.

Write some of your reviews for the company P+R parkoló, Mexikói út

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Közlekedési Múzeum -Volt egyszer egy Északi... időszaki kiállítás - Közlekedési Múzeum -Volt egyszer egy Északi... időszaki kiállítás Kicsi Kocsma - Kicsi Kocsma Gaál Iveco bontó - Gaál Iveco bontó Nyugat Takarék ATM - Nyugat Takarék ATM Balaton Nyomda - Balaton Nyomda Bj car kft - Bj car kft 3D látványtervezés 3D design 3D modellezés - 3D látványtervezés 3D design 3D modellezés Pajafa Kft. - Pajafa Kft. Szent István emlékére focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér