Park Swimming pool - Park Swimming pool

3.9/5 based on 8 reviews

Contact Park Swimming pool

Address :

Városház u. 40, 1181 Hungary

Phone : 📞 +99
Postal code : 40
Website : http://www.varosgazda18.hu/park-uszoda-es-strand/
Categories :

Városház u. 40, 1181 Hungary
A
Anna Csikanyne Laibl on Google

Nagyon szeretünk idejàrni,csendes nyugodt környezet.mMindig van szabad pálya a lakosságnak.Szaunàt is igénybe szoktuk venni,nagyon szuper. Kb.25 éve járunk ide a lányaim itt tanultak meg úszni. Tiszta rendes öltözők.Kedves közvetlen dolgozók. Csak ajánlani tudom mindenkinek.
We really like to come here, quiet calm environment. The population is always free. We also use the sauna, it is very great. We've been here for about 25 years. My daughters learned to swim here. Clean regular locker rooms. Dear direct workers. I can only recommend it to everyone.
A
András Beck on Google

A vendégkör meglehetősen "vegyes". Az úszómester fiúkat a mobilozás jobban érdekli, mint hogy bárkire is szóljanak. A víz jéghideg, a büfé elképesztő. Egyetlen pozitívum, hogy nagy árnyas fák vannak az egész parkban.
The audience is quite "mixed". Swimmer boys are more interested in mobilization than anyone. The water is ice cold and the buffet is amazing. The only positive is that there are big shady trees all over the park.
F
Francesco Fatto (Europe Traveller) on Google

Az egész kerületben nincs rendes, mély medence. Ennek a szellőzés a gyenge pontja. Nyáron strand működik mellette. Az úszótáboroknak ideális helyszín. Hat sávos, iskolaszezonban sokszor foglaltak a sávok iskolák számára. A nyitva tartás elég kedvező.
There is no regular deep pool in the whole district. The weak point of this is ventilation. In summer there is a beach next to it. Ideal location for swimming camps. Six-lane, during the school season, the lanes are often booked for schools. Opening hours are quite favorable.
T
Tamás Liszkai on Google

XVIII. kerület Bòkay kertben lèvő uszoda ès strand üde szìnfoltja a kerületnek. Sportolàsi ès szabadidő eltöltèsère alkalmas hely, ahol ingyenes parkolàs mellett lehet akàr csalàdi programokat is bonyolìtani. Az uszoda tiszta, a szemèlyzet baràtsàgos......a gyerekek jò kezekben vannak az uszi suliban. Aprò szèpsèghiba, bàr nem szembetűnő, hogy a baloldali vàrosvezetès kissè kompromitàlòdott vezetőjènek arckèpe köszön vissza nèhàny "ottfelejtett" fotòn, függetlenobjektìv ujsàgon, na de sebaj...annyi baj legyen...ajànlom mindenkinek....a helyet...!
XVIII. district The swimming pool and beach in Bòkay garden are a fresh spot for the district. It is a place suitable for sports and leisure, with free parking and family activities. The pool is clean, the staff is friendly ...... the kids are in good hands at the pool school. It's a small flaw, although it's not obvious that the face of the slightly compromised leader of the left-wing city leadership returns a few "forgotten" photos in an independent newspaper, but no matter ... there is so much trouble ... I recommend everyone ...
B
Bence Rakonczay on Google

So big, so nice, lots of possibilities. Good free time activity.
A
Aliz Ba-Sa on Google

Nice pool, lots of trees, perfect for families with little children.
L
László T. on Google

Time has come for a refurbishment at this place. Also, only 1-2 lanes are available for the public, other ones are used for education/training. The lifegueard was busy with his phone, not caring whether guests were wearing a swimming cap or not.
S
Szerencsi Péter on Google

Two types of sauna and the pool(25m) are really close to each other. Lot of space to relax. Reasonable price for a 2-3 hours wellness. 1400Ft/adult. They accept credit and szep card, all wallets.

Write some of your reviews for the company Park Swimming pool

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Reviczky utcai Játszótér - Reviczky utcai Játszótér Dr. Borsay Péter - Dr. Borsay Péter Kiscelli Museum - Kiscelli Museum Békéscsabai Páduai Szent Antal-társszékesegyház - Kossuth tér Laura Ólomüveg - Laura Ólomüveg HR-Montage Kft. - HR-Montage Kft. Egypontos lengőhinta Kerepesi Lottózó és Nemzeti Dohánybolt Hőközpont focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér