Park Teniszklub Zrt. - Park Teniszklub Zrt.

5/5 based on 2 reviews

Contact Park Teniszklub Zrt.

Address :

Bartók Béla út 15d, 1114 Hungary

Phone : 📞 +79
Postal code : 15
City : d

Bartók Béla út 15d, 1114 Hungary
H
Hunyadi Katalin on Google

T
Tommaso Cappelli on Google

Zsombor Piros
Zsombor Red

Write some of your reviews for the company Park Teniszklub Zrt.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Játszótér - Játszótér Schneider Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Schneider Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény BAJNOKSZERVIZ HÁLÓZAT - BAJNOKSZERVIZ HÁLÓZAT Szent Erzsébet Általános Iskola és Óvoda - Szent Erzsébet Általános Iskola és Óvoda Designer Beauty Szépségszalon - Designer Beauty Szépségszalon Borossay Attila - Borossay Attila Farkas János - Farkas János Penthe 1093 Kft. Rétság focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér