Parkolóház - Parkolóház

2.8/5 based on 8 reviews

Contact Parkolóház

Address :

Káldy Gyula u. 4, 1061 Hungary

Postal code : 4
Categories :

Káldy Gyula u. 4, 1061 Hungary
Z
Zoltán Lehoczky on Google

Az orok stilusa es modora kritikan aluli, segitsegnyujtas nulla. Ha ejszaka hagynatok el a parkolohazat es fel kell ebreszteni az ort, akkor egy adag nyugtatot is adjatok nekik melle...Keruljetek el..sajnos 3 negativ tapasztalatot is gyujtottem, tobbet nem hasznalom ezt a parkolohazat.
The style and manners of the nose are a critically acclaimed zero aid. If you leave the parking lot at night and need to wake up, then give them a dose of sedation ... Avoid it..and unfortunately I have 3 negative experiences, no more use this parking lot.
D
Dávid Csikós on Google

VÉLETLENÜL SE HAJTSON BE IDE SENKI, MÉG AZ INDEXET SE TEGYE KI BALRA A BEKANYARODÁSI SZÁNDÉK MIATT! Van a környéken elég parkolóház. Borzasztóan szűk, régimódi, elhagyatottnak tűnik! Az ott dolgozó viszont kifizettetett 3 órát velem, 2 óra helyett + visszajárót sem kaptam. Ritkán érez ilyet az ember, de a parkolóőrön látszott, hogy amint számon kérem még ütni is képes. Ezen túl iszonyúan bunkó és lekezelő, az első gondolatom az volt, hogy azonnal kihajtok és egy Ft-ot sem vagyok hajlandó ott hagyni.
ACCIDENTALLY, NO ONE SHOULD DRIVE HERE, AND DO NOT LEAVE THE INDEX TO THE LEFT FOR THE PURPOSE OF TURNING! There are enough parking garages in the area. It looks terribly cramped, old-fashioned, deserted! The person working there, on the other hand, paid me 3 hours, instead of 2 hours I didn't get a + return. You rarely feel that way, but the parking guard showed that he could even hit me as soon as I could count. Beyond that, he is terribly jerky and condescending, my first thought was that I would drive out immediately and I would not be willing to leave a single HUF there.
J
Juhász Márk on Google

A parkoló nagy részén nem szabad megállni, de erről csak egy pici felirat van kirakva, amit csak akkor tudsz elolvasni ha már beparkoltál. A személyzetnél bunkóbb embereket ritkán látni.
You shouldn’t stop in most of the parking lot, but there’s only a tiny sign about it that you can only read once you’ve parked. It is rare to see people who are more jerky than the staff.
Z
Zsolt Kelemák on Google

Jó lokácio, olcsó parkolás. Szűk behajtási és kihajtási lehetőség. Modortalan személyzet.
Good location, cheap parking. Narrow folding and unfolding options. Immodest staff.
R
Ramóna Rácz on Google

Elképesztően szűk, nem a mai autókra tervezték. Az első 2 szinten majdnem az összes parkolóhely ki van adva cégeknek, a falra van ragasztva a megállni tilos, így rengeteget forgolódtunk, mire találtunk szabad helyet. Miután leparkoltunk, egy ijesztő külsejű ember sétált el az autó előtt, és vigyorogva integetett nekünk. Valószínűleg hajléktalan volt, ami vet fel kérdést egy elvileg őrzött parkolóval kapcsolatban. Soha többet.
Amazingly cramped, not designed for today’s cars. On the first 2 levels, almost all the parking spaces are allocated to companies, the stop is glued to the wall, so we spun around a lot until we found a free space. After we parked, a scary-looking man walked in front of the car and waved at us with a grin. He was probably homeless, which raises questions about a guarded parking lot in principle. Never.
R
Ramona Onofrei on Google

Very bad attitude staff, super narrow.
M
Mircea Melian on Google

Good price, but a totally rat hole !!! Very unfriendly staff, Card payment was not working, Extremely narrow !!!
P
Pavlo Suikov on Google

This is literally one of the worst parking lots ever. Though it's located in the tourist center of the city, the info is scarce, everything written in Hungarian so unless you know Hungarian you'll have a hard time understanding how to use it in the first place. The parking is dark, the entrances are narrow, the stuff is just horrible. Despite being on Saturday when the parking outside is free the guy at this parking tried to rip us off a big time as foreigners, asking for a 2x price in cash for each motorcycle while two motorcycles easily fit on one lot and the room was plenty. Avoid this place at all costs.

Write some of your reviews for the company Parkolóház

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Garat utca - Budapest Fogászati Rendelő - Fogászati Rendelő Tranzit Kávézó és cukrászda. - Tranzit Kávézó és cukrászda. Cségyé Kft. - Cségyé Kft. Bihari és Társai Kft. - Bihari és Társai Kft. DESPAR - DESPAR Pákai Szent Péter és Szent Pál plébánia - Pákai Szent Péter és Szent Pál plébánia NAGYRÉCSEI TELE-KA-LAND MESEPARK - NAGYRÉCSEI TELE-KA-LAND MESEPARK Geotex Kft. - Geotex Kft. focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér