Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar - Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar

4.6/5 based on 8 reviews

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara napjainkra az ország egyik legnagyobb jogi fakultása lett. A kiemelt egyetemi minősítés objektív mutatója a magas kutatási és képzési színvonalnak, ami mellett a kiegyensúlyozott oktató-hallgatói viszony fenntartását is fontosnak tartjuk. Az egyetemi polgár már felnőtt, önálló személy, aki nemcsak tanulni, hanem közös gondolkodásra is érkezik hozzánk. Örömmel tölt el bennünket, hogy az elmúlt években, emelkedő ponthatárok mellett, országosan a legtöbb joghallgatót vehettük fel. A minket választóknak igyekszünk ezt a bizalmat megszolgálni. Fontos törekvésünk, hogy a kiemelkedő képességű hallgatókkal való foglalkozás ne jelentse a többiek elhanyagolását. Egyformán megbecsüljük hallgatóinkat, legyenek azok mester-, vagy alapszakosak, nappali-, vagy levelező tagozatosak.

Bár a történelem viharai a jogfolytonosságot megszakították, így fakultásunk hivatalosan alig idősebb két évtizednél, mindez nem választhat el attól a szellemi örökségtől, amely a négy évszázaddal ezelőtt élő egyetemalapító bíboroshoz köt bennünket. Napjaink gyorsuló világában, a céltalan sodródás elkerülése végett, egyre nagyobb szükségünk van biztos támpontokra. A Pázmány Péter által képviselt katolikus szellemiség az egyetem minden fakultása számára tartalmaz valamilyen üzenetet. A jogászság számára például azt, hogy az igazság nem gyurma módjára, jobbra-balra alakítható saját vélemény, vagy azt, hogy az emberi szabadság a kötelezettségek szabad megválasztását jelenti és nem a vállalt kötelezettségekből való szabad kihátrálást.

A Pázmány jogi kara „facultas” a szó régi (eredeti) értelmében, miszerint az egyetem professzorai és azok tanítványai a tudományok főbb ágai szerint szerveződnek. A jogtudomány (a kánonjog gyökereiből táplálkozva) az egyes egyetemeken már a középkorban önálló fakultást kapott, s nálunk a XX-XXI. század viharos reformjai sem számolták fel ezt az állapotot. Az oktatókat (hallgatókat) így nemcsak az igazgatási szervezet köti össze, hanem az is, hogy mindannyian ugyanazt a tudományterületet művelik. Ez pedig egy egyszerű szervezeti szabályzatnál lényegesen erősebb kapocs.

 

 

 

Szabó István, dékán

Contact Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar

Address :

Szentkirályi u. 28-30, 1088 Hungary

Phone : 📞 +97
Postal code : 28-30
Website : https://jak.ppke.hu/
Categories :

Szentkirályi u. 28-30, 1088 Hungary
A
Adam Tarr on Google

A magyar jogi karok közül az egyik legjobb.
One of the best Hungarian legal faculties.
D
Dóra Leé on Google

Gyönyörű!
Beautiful!
a
aka Kitsune on Google

Jogos.
Games.
Z
Zoltán Kiss on Google

Egy szuper egyetem, szép belső udvarral, jó oktatókkal.
A super university with a nice patio, good teachers.
G
Gergely Kitta on Google

Gyönyörű a Szent II. János Pál pápa díszterem.
Beautiful St. II. Pope John Paul Hall of Fame.
A
Attila Baranyi on Google

Aki ismeri, az tudja, hogy milyen.
He who knows knows what it is like.
A
Anikó Melich on Google

Ez egy egyetem!nem igen tudok mit írni róla🙂🙂🙂🙂
B
B Beres on Google

Pazmany jogi karan az ossze lanynak van sugardady-je ? Elszornyetetto, h mennyire leromboljak ezek a lanyok az iskola hirnevet, az 5 keruletben venemberekkel tivornyaznak. Az iskola meg nem is torodik a hirneve megorzesevel, nem jo moralis nezteket tanit a lanyoknak az tutifix.
Does the faculty of law have any sugardady? It is staggering how much these girls are destroying the school's reputation, in the 5 districts they are squabbling with Venetians. The school is not even overwhelmed by the preservation of its reputation, the tutifix does not teach good moral views to the girls.

Write some of your reviews for the company Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Margó Virág Világ Kft. - Margó Virág Világ Kft. Ifjúsági Tábor Szin Kft. Kinga Szalon - Kinga Szalon ÁDI CSEMEGE - ÁDI CSEMEGE Noba-Autó Kft. - Noba-Autó Kft. Eszti Tanya - Sárbogárd Székács Consulting - fsz Hódmezővásárhely, városi könyvtár focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér