Pemete téri focipálya - Pemete téri focipálya

4.7/5 based on 3 reviews

Contact Pemete téri focipálya

Address :

Pemete tér 7-8, 1162 Hungary

Postal code : 7-8
Categories :

Pemete tér 7-8, 1162 Hungary
K
Kállai László on Google

M
Mátyás Edőcs on Google

Z
Zoltan Hanusz on Google

2009-ben korszerű játszótér épült a LÉPTÉK-TERV Tájépítész iroda terve szerint – azóta a látogatottság ugrásszerűen emelkedett. A játszóteret bekerítették, mellette egy focipálya is létesült. A focipályát egy szép gesztenye fasor szegélyezi, nyáron is hűs árnyékot adva. Az elhasználódott fa kapukat nemrég időtálló rozsdamentes acélra cserélték, hogy tartósan szolgálja a környékbelieket.
In 2009, a modern playground was built according to the plan of the LÉPTÉK-TERV Landscape Architect Office - since then, the number of visitors has risen sharply. The playground was fenced and a football field was set up. The soccer field is lined with a beautiful chestnut tree, giving a cool shadow in the summer. The worn wooden gates have recently been replaced with durable stainless steel to provide long-lasting service to those around you.

Write some of your reviews for the company Pemete téri focipálya

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
SPAR express - SPAR express Árpádházi Szent Erzsébet Fogászati Rendelő - Árpádházi Szent Erzsébet Fogászati Rendelő Pénzügyek Okosan - Pénzügyek Okosan Nemesvid Vadászház - Nemesvid Vadászház Damak zsidó temetője - Damak Pest Megyei Villanyszerelõ Ipari Kft. - Pest Megyei Villanyszerelő Ipari Kft Le-Bo Bt. - Fertőszentmiklósi focipálya Amitayus Bt. - Amitayus Bt. Nincs focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér