Pestújhelyi Sport Club - Pestújhelyi Sport Club

4.3/5 based on 7 reviews

Contact Pestújhelyi Sport Club

Address :

Gergő u. 11, 1158 Hungary

Phone : 📞 +7
Postal code : 11
Categories :

Gergő u. 11, 1158 Hungary
A
Anita Herczku on Google

T
Tamás Majoros on Google

B
Balázs Kapuszta on Google

Á
Ákos Szabó on Google

I
Ilona Piliskó on Google

Borzalmas
horrid
G
Gyula Pinter on Google

Jó lehetőség a dartsra,a presszó is megfelelő árakkal dolgozik,ajánlom.
It is a good option for darts, the espresso also works at reasonable prices, I recommend.
M
Márton Gódor on Google

Remek csapat, kitünő játékosok, jó hangulat, lojális szurkolók! Van még hova fejlődni!
Great team, excellent players, good atmosphere, loyal fans! There is still room for improvement!

Write some of your reviews for the company Pestújhelyi Sport Club

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Üveges Budapesten. Ajtóüveg ,ablaküveg, kapuüveg, kirakatüveg, üvegezés biztosításra, üveg csere helyszínen. - üveg csere helyszínen. Dupla Ker Bt. - Vas és Csavarbolt, Zártszelvény, Csatorna, Drótkerítés - Drótkerítés National tobacco shop - National tobacco shop Nádor Gyógyszertár - Nádor Gyógyszertár GymBeam Fitness Hub - GymBeam Fitness Hub Vegyestüzelésű kazán Cre-At-Ing Kft - Cre-At-Ing Kft Esztergom, Arany János utca Kiss István vállalkozó oldala - Kiss István vállalkozó oldala focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér