Pipacsos játszótér - Pipacsos játszótér

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Pipacsos játszótér

Address :

Alsórákos, Hungary

Categories :
City : Alsórákos

Alsórákos, Hungary
B
Bori Lénárt on Google

T
Tamás Ökrös on Google

M
Mazan Ewa on Google

B
Bernadett Kovács on Google

A
Attila Golovodasz on Google

Kicsit gondozatlan.
A little careless.
I
Ibolya Szepessy on Google

Szuper főleg nyáron,csak nem teljesen körbe zárt.
Super especially in summer, just not completely enclosed.
A
A. Györgyi on Google

Tetszett, szerintem szuper lenne. Csak mostani viharok miatt, tele van faágakkal. :( Remélem idōvel rendbe teszik.
I liked it, I think it would be great. Just because of the storms right now, it's full of tree branches. :( I hope they fix it over time.
D
Domonkos Kui on Google

Ez A játszótér! Történelem ez a hely számomra. Komolyra váltva, vannak már menőbb, modernebb játszóterek. A játszótér kissé régimódi, rengeteg mindent nem fognak találni a gyerekek egy nagyobb komplexumhoz képest. De természetesen nem az eszközök, hanem a társaság+barátok teszik ezeket a helyeket naggyá, lehet egy nagyon menő játszótér piszok unalmas, és a leggagyibb is a legmenőbb, ha van társaság :).
This is the playground! History is a place for me. Seriously, there are already cooler, more modern playgrounds. The playground is a bit old-fashioned, lots of things kids won’t find compared to a larger complex. But of course not the tools but the company + friends make these places great, it can be a very cool playground dirt boring and the coolest is the coolest if you have company :).

Write some of your reviews for the company Pipacsos játszótér

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Turul Park - Tatabánya Vörösmarty út - Miskolc Giga City Ltd. - tonerkereso.hu Lottózó - Lottózó Hercegnő vendégház - Hercegnő vendégház Pátyi dementorok - Pátyi dementorok Dohánybolt Kecskés - Dohánybolt Kecskés Horgász tavak Borsakert focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér