Playground - Playground

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Playground

Address :

Újvidék tér, 1145 Hungary

Categories :
City : Újvidék tér

Újvidék tér, 1145 Hungary
B
Balázs Kiss on Google

Eléggé elhanyagolt pálya, alkalmi kosarazásra nem rossz, de a jó nem ilyen! Alacsony a kerítés, nagyon könnyen kipattanik a labda. Felfestés az egyik pályán nincs, a másikon egy vicc. Körbe fák vannak, amik legalább árnyékot adnak. Ez az egyetlen pozitívum. Ja és van ivóvíz! Akkor már kettő ✌️.
Pretty neglected track, casual basketball is not bad, but good is not like that! The fence is low, the ball bounces very easily. There is no painting on one track, a joke on the other. There are trees around that at least provide shade. That's the only positive. Oh and there's drinking water! Then there are already two ✌️.
P
Péter Kovács on Google

Található a játszón két mászókás csúszda, ebből az egyik cső csigacsúszdás, mászófallal. Van egy piciknek való csúszda, egy homokozó, rugós hinták és rendes hinták. Elég árnyékos és tágas a hely, de a talajborítás nem a legjobb: sok helyen apróköves, sóderes, fű és gumiborítás hiányzik. 4,3-ra értékelem.
There are two climbing slides on the player, one of which is a snail slide with a climbing wall. There is a slide for the little ones, a sandpit, spring swings and regular swings. The place is quite shady and spacious, but the ground cover is not the best: many places lack pebble, gravel, grass and rubber cover. I rate it 4.3.
A
András Varjasi on Google

Sajnos a játszótér teljes területe - a hinták kivételével - gyöngykaviccsal van borítva, ezért ha egy gyerek elesik rajta, biztos a sérülés. A nagy csúzda nehezen mászható, azok a gyerekek, akik már egyedül tudnák használni, nem járnak játszótérre. Az unokám aki 5 éves, fél óra után közölte, hogy menjünk haza.
Unfortunately, the entire area of ​​the playground - except for the swings - is covered with pearls, so if a child falls on it, the injury is certain. The big slide is hard to climb, kids who could already use it alone don’t go to the playground. My grandson, who is 5 years old, told me to go home after half an hour.
T
Tina Fekete on Google

Super
N
Nick Patrus on Google

The best!!!
F
FINN KELLY on Google

Pretty cool place!
A
Antal Sandor on Google

The air could be better...
N
Nagy Tamás on Google

It's a small but nice playground. A lot of trees make it shady. There are several games, enough for keep the kids busy for a few hours. (Other playgrounds in the district have more games) Most of the parents/kids are haunters here, we know each other here, it's a kind of big community. There are no bathrooms

Write some of your reviews for the company Playground

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Pilismarót, községháza - Pilismarót Mackóbolt - Mackóbolt Kutschi István - Kutschi István Art Union Művészeti Galéria - Art Union Művészeti Galéria PLANELLA - PLANELLA Szkárosi Bt. - Szkárosi Bt. Magán - Nádudvar Aerzen Hungária Kft. - Aerzen Hungária Kft. Apre-VIP Délutáni Tanoda - Apre-VIP Délutáni Tanoda focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér