Police Counter Terrorism Centre - Police Counter Terrorism Centre

4.1/5 based on 7 reviews

Terrorelhárítási Központ - Tek.gov.hu

Terrorelhárítási Központ

Terrorelhárítási Központ - Tek.gov.hu

Terrorelhárítási Központ


Székhelye: 1101 Budapest, Zách u. 4.
Postai címe: 1903 Budapest, Pf.: 314
Központi telefonszáma: +36(1)265-6200
TEK zöldszám: +36(80)286-954
Központi faxszáma: +36(1)265-6209
Web-címe: http://tek.gov.hu
E-mail címe: [email protected]
Sajtókapcsolat: [email protected]
(Társadalmi Kapcsolatok Osztálya)

Contact Police Counter Terrorism Centre

Address :

Zách u. 4, 1101 Hungary

Phone : 📞 +
Postal code : 4
Website : http://www.tek.gov.hu/
Categories :

Zách u. 4, 1101 Hungary
S
Saad Saad on Google

K
Kolojo on Google

S
Shotzyy on Google

F
Feind Alina on Google

B
Bajdik Janos on Google

A
Angyalosy Gergely on Google

Hát a környék kicsit koszos meg minden
Well, the area is a bit dirty with everything
A
Alkot Alkotman on Google

Megsemmisítettük az Alaptörvényt A Magyar Állam tulajdonosai 2021. június 26-án a H/3/2021. számú határozatukban (visszamenőleges hatállyal) megsemmisítették a Magyarország Alaptörvényét, továbbá minden olyan jogszabályt, amelyet 2011. április 17. után jogellenesen fogadtak valamint minden olyan más jogszabályt, melyek megalkotásában közreműködők cselekedetükben a hatalom erőszakos megszerzésére, gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására irányultak, és ezzel megsértették az Alkotmány 2. § (3) bekezdésében foglaltakat. A Közgyűlés ezzel helyreállította a Magyar Állam jogrendje jogszerű állapotát. (Lásd Magyar Állami Közlöny 2021. évi 5. szám az irattárban)
We have destroyed the Basic Law On June 26, 2021, the owners of the Hungarian State issued the H / 3/2021. (with retroactive effect) annulled the Basic Law of Hungary, as well as all legislation unlawfully adopted after 17 April 2011 the provisions of Section 2 (3) of the Constitution. The General Assembly thus restored the legal status of the legal order of the Hungarian State. (See No. 5 of the Hungarian State Gazette 2021 in the archives)

Write some of your reviews for the company Police Counter Terrorism Centre

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Baptist Theological Academy - Baptist Theological Academy Er-Ke Zoo Világ - Er-Ke Zoo Világ Keszthely, Szent Miklós utca Tóth-hús Tulajdonos:Tóth Gyuláné - Tóth-hús Tulajdonos:Tóth Gyuláné EFEB, pénzügyi OKJ-s tanfolyamok, pénzügyi képzések - pénzügyi képzések Ives Terasz - Ives Terasz Térdeplő leányka - Térdeplő leányka NEMZETKÖZI ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELY - enamel art - NEMZETKÖZI ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELY - enamel art Anyacsavarbolt - Anyacsavarbolt focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér