Postás Sport Egyesület - Postás Sport Egyesület

4.1/5 based on 8 reviews

Postás Sportegyesület - Postassport.hu

Tisztelt Ügyfelünk!

Szeretnénk tájékoztatni arról, hogy 2018. május 25-én lép életbe az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, mely a természetes személyek adatainak kezeléséről és védelméről szól (a továbbiakban: „Rendelet”, vagy „GDPR”). A GDPR célja, hogy egységesítse az eltérő tagállami adatvédelmi szabályozásokat Európában, általánosan, minden ipari- és szolgáltatási szektorban. A Rendelet biztosítja az adatkezeléssel érintettek jogainak magas szintű és hatékony védelmét, valamint az adatkezelők és adatfeldolgozók megfelelő és átlátható működését. A Postás Sport Egyesület a kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat kialakítására törekszik, és kiemelt figyelmet fordít a hatályos jogszabályoknak való mindenkori megfelelésre, ezért még átláthatóbbá teszi az ügyféladatok kezelését, illetve a Rendeletnek megfelelően átalakította Adatvédelmi Szabályzatát, és módosította Üzletszabályzatát. Fontos, hogy ezek a módosítások ügyfeleinkre semmilyen további kötelezettséget nem terhelnek, őket hátrányosan nem érintik. A május 25-étől hatályos Adatvédelmi Tájékoztatónkat, és a kapcsolódó dokumentumokat ide kattintva érheti el.

Tisztelettel, A Postás Sport Egyesület

Contact Postás Sport Egyesület

Address :

Róna u. 86-100, 1149 Hungary

Phone : 📞 +7889
Postal code : 86-100
Website : http://www.postassport.hu/
Categories :

Róna u. 86-100, 1149 Hungary
H
Horvath Bence on Google

2.5 éves fiamnak és 5 éves lányomnak kerestem olyan helyet, ami valóban fejleszt és a 3. óra után is kihívás. Hát itt olyan órák vannak. Ebben a korosztályban ritka az ennyire felszerelt terem, legalábbis a környéken. A tanárnénik is csúcsok. Mindkét gyerek imádta a maga óráját. Az egyetlen mínusz az, hogy azért le van ám lakva a sok eszköz és az öltöző.
For my 2.5 year old son and 5 year old daughter, I was looking for a place that really develops and is still a challenge after 3am. Well, there are clocks here. A well-equipped room is rare in this age group, at least in the neighborhood. Her teachers are also tops. Both kids loved their watch. The only downside is that it has a lot of equipment and a dressing room.
K
Korompay Tibor on Google

Csak átsétáltunk rajta keresztben a Rónáról a Báróczira, már megkérdezték, hogy mit keresünk itt! Igy tudtuk meg, hogy már magánterület! Egy hely ahová már nem kell mennünk, csak eladták ezt is! "Várom" mikor jelenik meg a területén az első lakópark vagy irodaház. Ha fizetős legalább kipofozhatnák kissé - eléggé lepusztult, A Báróczi úti épület összeomlás veszélyes. Legutóbb ugyan a kerítésekről levágták a benőtt bokrokat, de már sarjadnak újra!
We just walked across it from Róná to Bárócz, they were already asked what we were looking for here! That's how we found out it's private! A place we don’t have to go anymore, they just sold this one too! "I look forward to" when will appear in the area of ​​†‹вЂ‹ the first residential park or office building. If you pay at least they could slap you a little - pretty ruined, The collapse of the building on Báróczi út is dangerous. The overgrown bushes were cut off from the fences last time, but they are already sprouting again!
B
Beáta Vàri on Google

Kedd délben ketten mentünk sportolni a pályára. Egyikünk befizette a 650 ft-ot a falazásért, míg én futni szerettem volna pár kört a futópályán. Közölték, hogy csak bérlettel tehetem. Mondtam, hogy fizetek napijegyet, mert vidékikènt csak egy napot töltök Pesten, nem veszek bérletet. Teljesen elutasították, holott senki sem volt az egész sporttelepen. A teniszpályák közötti gondozatlan területen kezdtem kocogni, mire durván megszólítottak, hogy mit kèpzelek. Mondtam, hogy 10 percet szeretnék mozogni, amíg várakozok a barátomra, aki a falnál edzett. Én udvarias voltam, ám az engem megszólító hölgy nagyon nem. A segìtőkészség és empátia teljes hiányával találkoztam, némi rosszindulattal megfűszerezve. Remélem legalább az ő napjuk jobb lett attól, hogy nem hagytak sportolni egy teljesen üres pályán.
On Tuesday at noon, the two of us went to the field to play sports. One of us paid 650 ft for the masonry, while I wanted to run a few laps on the treadmill. They said I could only do it with a pass. I said that I pay a day ticket because I only spend one day in Pest in the countryside, I don't buy a season ticket. He was completely rejected, even though no one was at the entire sports complex. I started jogging in the neglected area between the tennis courts before they roughly asked me what I was imagining. I said I wanted to move for 10 minutes while I waited for my friend who was training at the wall. I was polite, but the lady who addressed me was not. I encountered a complete lack of helpfulness and empathy, spiced up with some malice. I hope at least their day got better from not being allowed to play sports on a completely empty field.
G
Gabor Hackl on Google

Good trainers and community, but needs many upgrades desperately.
B
Bálint Kézér on Google

Once was great place, and the time stopped for them there. There aren't any development and the playing fields are getting worse by the day.
A
Agnes Jakab on Google

The best for ever!
Z
Zoltan Kadar on Google

Time stopped in the 80's. Ventillation too.
D
D C on Google

Very nice place, I recommend!

Write some of your reviews for the company Postás Sport Egyesület

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
972 Brewpub - 972 Brewpub NN Gastro Bistro - NN Gastro Bistro Gyulafirátóti Református Egyházközség temploma - Gyulafirátóti Református Egyházközség temploma Princess Pizza - Princess Pizza Malom sétány - Zalaegerszeg Tutti Frutti kft - Tutti Frutti kft Kiszombor roncsderbi pálya Metodista Romamissziós Központ - Metodista Romamissziós Központ Amari Hungaria - Amari Hungaria focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér