PSK - PSK

4.6/5 based on 8 reviews

Contact PSK

Address :

Táncsics Mihály u. 56a, 1188 Hungary

Phone : 📞 +788
Postal code : 56
Website : http://www.psk.hu/kapcsolat/
Categories :
City : a

Táncsics Mihály u. 56a, 1188 Hungary
B
Balázs Varga on Google

F
Ferenc Hauk on Google

Hajrá Imre!!!
Hajrá Imre !!!
Z
Zsolt Bazsonyi on Google

győztünk
we won
E
Endre Santa on Google

Nagyon korrekt egyesület, sportszerű kedves emberekkel.
A very fair association with kind people like sports.
L
Lindmayer Zsolt on Google

😃
H
Honti Ferenc on Google

Remek közössèg, élmény minden meccs.
Great community, experience every match.
Z
Zsombor Jávorka on Google

Kiváló, családias hangulatú egyesület, lehetőség minden korosztálynak a fejlődésre. Nagyszerű edzők, emberközpontú fejlesztés, lehetőség egyéni képzésekre.
An excellent, family-like association, an opportunity for development for all ages. Great coaches, people-centered development, individual training opportunities.
E
Ervin Papp on Google

Nagyon szép pálya, nagyon barátságos fogadtatás...
Very nice track, very friendly welcome ...

Write some of your reviews for the company PSK

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda - Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda PRÉMIUM HACCP Budapest - PRÉMIUM HACCP Budapest Horváth Invest Kft. - Horváth Invest Kft. Kutyaegyetem-The Dog Nerd - Kutyaegyetem/The Dog Nerd Szeged, csatorna MIOSZ - MIOSZ Cont-Roll Pont Könyvelőiroda - Cont-Roll Pont Könyvelőiroda Meselia Bl Kft. K&H Bank - K&H Bank focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér