Semmelweis University Heart Center - Semmelweis University Heart Center

4.3/5 based on 8 reviews
Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.

Contact Semmelweis University Heart Center

Address :

Városmajor u. 68, 1122 Hungary

Phone : 📞 +88
Postal code : 68
Website : http://vszek.semmelweis.hu/
Categories :

Városmajor u. 68, 1122 Hungary
V
Valeriu Adrian Dobre on Google

Wikipédia: A Semmelweis Egyetem (rövidítve: SE) (latinul: Universitas Budapestinensis de Semmelweis Nominata) magyar állami orvos-egészségügyi felsőoktatási intézmény Budapesten. A pesti egyetem (ma Eötvös Loránd Tudományegyetem) orvosi karának, illetve az abból alakult Budapesti Orvostudományi Egyetemnek (rövidítve: BOTE), a későbbi Semmelweis Orvostudományi Egyetemnek (rövidítve: SOTE) a jogutódja. Szakegyetemként egyedülálló az országban; névadója Semmelweis Ignác.
Wikipedia: Semmelweis University (abbreviated: SE) (Latin: Universitas Budapestinensis de Semmelweis Nominata) is a Hungarian public medical higher education institution in Budapest. He is the legal successor of the Faculty of Medicine of the University of Pest (now Eötvös Loránd University) and of the Budapest University of Medicine (abbreviated: BOTE), later the Semmelweis University of Medicine (abbreviated: SOTE). As a university, it is unique in the country; named after Ignác Semmelweis.
V
Vilmos Cseh on Google

Oltáson voltunk, és a korábbi hírekkel ellentétben szerintem az érkezésünk után kevesebb mint 5 perccel már a vállunkban volt az oltás. Arról nem is beszélve, hogy az ajtóban álló katonáktól egészen a bent sürgő orvosokig mindenki eszméletlen kedves volt. ♥️
We were vaccinated and, contrary to previous news, I think the vaccine was already on our shoulders less than 5 minutes after our arrival. Not to mention that everyone from the soldiers standing in the doorway to the doctors rushing inside were unconsciously kind. ♥ ️
A
Attila Gáspár on Google

Budapest legjobb kórháza.Nemcsak felszerelés miatt hanem a benne dolgozok lelkiismeretes munka miatt is.tiszta kórteremek. A folyosók is pedáns rend uralkodik.sajnos a ételek minősége változatlan.A ertekelesem 5 csillag mert a dolgozok lelkesedés és tudasuk maximalis
The best hospital in Budapest. Not only because of the equipment, but also because of the conscientious work I do in it. Clean wards. The corridors also have a pedantic order. Unfortunately, the quality of the food is unchanged. I sell 5 stars because I work with enthusiasm and know maximum
K
Kinga Keszthelyi on Google

Jelenleg is zajlik a Határőr úti épülettömb felújítása. Az F-Építő Generál Zrt. és a Denco Klímatechnikai Kft. munkatársai maszk nélkül dolgoznak a főbejárat előtt, ahol két mobilkonténerben is zajlik a tesztelés, ugyanis az épületbe csak negatív Covid-teszteredménnyel lehet belépni, ezért kígyózik a sor. De sem a klinika portása, sem az építésvezető nem kötelezi a betegek közt (a főbejárat előtti részen) járkáló tucatnyi munkást a maszkviselésre.
The building block on Határőr út is currently being renovated. The employees of F-Építő Generál Zrt. And Denco Klímatechnikai Ltd. But neither the clinic porter nor the construction manager obliges dozens of workers walking among the patients (in the area in front of the main entrance) to wear masks.
E
Edit Szabó on Google

A váró tágas tiszta . A személyzet barátságos segítőkész.Az egész jó benyomást keltett bennem.
The waiting room is spacious and clean. The staff is friendly and helpful. I was very impressed.
A
Anna Horvath on Google

Két napja reggeltől estélig probálom elérni aklinikát. Azóta csak azt mondja a rögzített hang,hogy betegelőzegyző munkatársuk sajnos még foglalt! Két napja azért ne legyen ennyire elfoglalt!
Two days ago I was trying to get to a clinic from morning to night. Since then, the recorded voice only says that their patient care staff is unfortunately still busy! Don't be so busy for two days!
R
RIO on Google

Felháborító!! Vele született szívbetegség miatt jöttem kontrollra. Mivel nem vagyok oltott így előtte covid tesztet kellett végezni. A kedvesnek legkevésbé sem mondható hölgy a gyorsteszt pálcikáját amit a használati utasítás szerint is maximum 2-3cm-re lehet betolni az orrba, tövig betolta miközben azt ecsetelte hogy milyen hülye vagyok hogy nem vagyok beoltva. Amikor el akartam tolni magamtól akkor azt felelte hogy ha beoltattam volna magam akkor ez nem fájna és hogy ha nagyon akadályozom őt akkor akár belém is törheti a pálcát. Hozzáteszem volt már pár tesztem. De egyik sem fájt még ennyire és nem ömlött az orromból a vér.
Outrageous!! I came under control for her congenital heart disease. Since I am not vaccinated so I had to have a covid test before. The kindest lady, not to mention the quick test stick, which can be inserted into the nose up to 2-3 cm according to the instructions for use, pushed it to the base while brushing how stupid I am not to be vaccinated. When I wanted to push myself away, he replied that if I had vaccinated myself it wouldn't hurt and that if I hindered him a lot he could even break the wand in me. I add, I've had a couple of tests. But none of it hurt so much and no blood flowed from my nose.
R
Rani ezzeddine on Google

They have free apples and yoghurt!

Write some of your reviews for the company Semmelweis University Heart Center

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Geszterédi Református Egyházközség temploma - Geszterédi Református Egyházközség temploma Budai Nagy Antal Szakközépiskola - Budai Nagy Antal Szakközépiskola Szolnoki Kolozsvári úti bölcsöde - Szolnoki Kolozsvári úti bölcsöde Giganet Internet Szolgáltató Kft. - Giganet Internet Szolgáltató Kft. Fehérnemű üzlet Sopron - Fehérnemű üzlet Sopron Szent Donát kápolna - Szent Donát kápolna UwielbiamBudapeszt!! - UwielbiamBudapeszt!! Dörgicsei Frissítő - Dörgicsei Frissítő Kisvárosi Kft. - Kisvárosi Kft. focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér