Skatepark - Budapest

3/5 based on 2 reviews

Contact Skatepark

Address :

1146 Hungary

Categories :
City : Skatepark

1146 Hungary
N
Nimrod Goloncser on Google

Túl kompakt és kontakt park. Valamint túl kicsi, de maguk a modulok nem rosszak.
Too compact and contact park. Also too small, but the modules themselves are not bad.
A
Attila Juhász on Google

Teljesen igényesen kialakított pálya, mosdóval!
Completely designed track with sink!

Write some of your reviews for the company Skatepark

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Iskolák - Iskolák Könyvelés, adótanácsadás, végelszámolások - végelszámolások Möbel Kalocsa Bt. - Möbel Kalocsa Bt. tvg - tvg Kecskés Robi - A lövészet profi szakértője - Kecskés Robi - A lövészet profi szakértője Dr. Fazekas Judit - Dr. Fazekas Judit SmartVoice - SmartVoice "Jóbarát" Restaurant - "Jóbarát" Restaurant Majosháza postapartner focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér