Sportpálya - Sportpálya

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Sportpálya

Address :

Vasútőr u. 27, 1171 Hungary

Postal code : 27
Categories :

Vasútőr u. 27, 1171 Hungary
T
Tamás Kovács on Google

J
Jánosné Schlekmann on Google

B
Beáta Kohányi on Google

P
Pavlos Sekoulopoulos on Google

Emlék torna
Memory gymnastics
L
László Fitz on Google

Nagyon jo
Very good
G
Gecse Gábor on Google

Megélt már szebb napokat is 😀
He has also lived more beautiful days 😀
M
Melinda Mészáros on Google

Nagyon jó hely.
Very good place.
T
Tamas Pava on Google

Kicsit régi, kicsit szakadt, de a miénk!! 🤘 🤘
A little old, a little torn, but ours !! 🤘 🤘

Write some of your reviews for the company Sportpálya

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Geszterédi Kft - Geszterédi Kft PHARMA-MAD Bt. - PHARMA-MAD Bt. Correct Change - Eger | Valutaváltó - Correct Change - Eger | Valutaváltó ABC Pszichoterápia Szőlőskert Apartman - Szőlőskert Apartman Energiamonitoring Kft Vác, LIDL, Hétkápolna Forest Consulting Kft. - Forest Consulting Kft. BRNK - BRNK focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér